Svenskt Trä Logo

Hiss

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Hus högre än två våningar ska förses med hiss. Enda undantaget från denna regel gäller byggnader där tredje våningen utgör övervåning till lägenhet på våning 2.

Det finns två vanliga storlekar för bostadshissar med invändiga mått 1100x1400 mm samt 1100x2100 mm. Den större hissen har bårmått. Om den mindre hissen används måste trappan dimensioneras för bårtransport.

Alla hisstyper kan installeras i ett trähus. Hisschakt kan utan problem utföras med bärande trästomme. Det har utförts upp till 8 våningar. Schaktet kan placeras fritt – utförda projekt med hisschakt gränsande mot lägenhet uppvisar inga speciella ljudproblem.

Olika hisstyper

Det finns flera olika typer av hissar med varierande krav på hissgrop, hisstopp och maskineriutrymme. För alla hisstyper krävs infästning för styrning och gejderfästen i hisschaktet.

 

Konventionell linhiss Snabb, höga lyfthöjder Överliggande maskinrum på vindsplan eller tak
Linhiss (maskineri i schaktet) Snabb, höga lyfthöjder Maskineri i schaktet som är något förstorat för detta
Linhydraulhiss Medelsnabb, för 4-5 våningar Hydraulik som driver kolv med linsystem. Maskinskåp normalt på entréplan
Hydraulhiss Långsam, för 2-3 våningar Direktdrift med kolv, fördjupad hissgrop. Maskinskåp på entréplan
Skruvhiss Relativt långsam, för 3-4 våningar Maskinskåp på entréplan. Ett budgetalternativ

Tabell 1. Hisstyper med användningsområden och krav på maskinrum med mera.

De invändiga hissmåtten är standardiserade men schaktmåtten varierar något mellan olika tillverkare. Detsamma gäller hissgropens storlek (djup cirka 1200 mm) samt utrymme för hisstopp. Hisstoppens höjd måste beaktas om den ska döljas under yttertaket. Normalt brukar det krävas cirka 1000 mm fritt utrymme räknat från innertaket i översta våningen. Isolering och yttertak tillkommer.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok