Svenskt Trä Logo

Boendesprinkler

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-08-21

Boendesprinkler är tekniskt mycket enklare att installera än konventionell sprinkler. Den använder det normala tappvattensystemet och vattenmängderna per sprinklerhuvud är generellt låga.

Systemet löser ut vid lägre temperaturer och är dimensionerat för att endast ett fåtal sprinklerhuvuden ska utlösas. Brandtekniskt dimensioneras antalet sprinklerhuvuden så att branden stoppas redan i inredningen och brandspridningen förhindras. Elden slocknar i brist på ny näring.

Om man har boendesprinkler i lägenheterna kan vissa lättnader medges när det gäller andra brandkrav, så kallade tekniska byten.

Installation och tekniska byten

Installation av boendesprinkler görs enligt principen att sprinkla de rum där erfarenhetsmässigt bränder brukar starta. Det innebär till exempel att normala badrum och klädkammare inte sprinklas och inte heller trapphus/utrymningsvägar. De sprinkler som används är anpassade för ett representativt brandförlopp i en lägenhet och ska ge viss vattenbegjutning på alla ytor – både golv och väggar. Sprinklerhuvudena är provade för en viss täckningsyta och vattenflöde. Ledningarna kan utföras av plaströr och har sällan dimensioner över 25 mm.

Installation av ett aktivt brandskydd (boendesprinkler) medger tekniska byten, det vill säga kompletteringen med ett aktivt brandskydd kan medge lättnader på andra brandkrav. Ett vanligt sådant byte är att fasadbeklädnad av trä accepteras när boendesprinkler installeras eftersom risken för brandspridning genom övertändning och lågor ut genom fönster i en lägenhet/brandcell minskar.

Det är ingen principiell skillnad mellan massivträsystem och träregelsystem för användande av boendesprinkler. Ledningsdragning kan göras i bjälklag, bakom invändig beklädnad, mellanväggar eller i planerade ledningsschakt.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan