Svenskt Trä Logo

Påbyggnad - massivträ

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2015-04-17

Vid påbyggnad av ytterligare våningar på en befintlig byggnad är massivträ ett bra och ofta även bättre alternativ än övriga vanligt förekommande byggsystem med stål och betong.

Många gånger kan förstärkningar i den befintliga strukturen undvikas, alternativt kan man bygga på fler våningar med samma förstärkningsinsats.

Bjälklagslösningar i massivträ ger också möjlighet till längre spännvidder än med motsvarande bjälklag uppbyggd av träreglar. På så vis blir det lättare att använda husets naturliga bärningar utan extra mellanstöd.

Massivträbyggande innebär också ett torrt byggande och väl planerat med prefabricerade byggelement kan bygget ske snabbt och väderskyddat.

Påbyggnad
Bild 1 och 2. Påbyggnad av befintligt sexvåningshus. Foto: Anders Gustafsson.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan