Svenskt Trä Logo

10.3.1 Vindkryss i långsidesväggar

Publicerad 2018-08-23

Förankringen till grunden kan ske på olika sätt beroende på hur grundkonstruktionen är utformad. Från montagesynpunkt är det bra om man kan ha en spännanordning med stag ner till grunden. Då är det lätt att justera limträstommen så att den står helt i lod. Det är också lätt att i efterhand kontrollera och justera stagen.

Ett uppstickande stag med vänstergänga och en vantskruv (spännhylsa) är den bästa utformningen, se figur 10.3. Det finns även andra sätt att ordna en spännanordning. En konstruktionsritning ska redovisa den metod som ansvarig byggnadskonstruktör föreskrivit.

Om diagonalerna av rund stålstång är ersatta med en tryckstyv sträva av limträ eller stålprofil blir det inget kryss, utan det räcker med denna typ av sträva för last i båda riktningar. En justerbar sträva är av fördel vid montaget.

Anslutningar av stag mot limträtakbalk varierar med olika lösningar, vilka ska framgå av konstruktionsritningarna. Den vanligaste lösningen är ett borrat hål i limträtakbalken med samma vinkel som staget. På sidan av limträtakbalken skruvas ett beslag med så kallade halvmånar, som stagets bricka vilar på, se figur 10.5. I en del projekt är limträtakbalken förberedd med träknap och stålbrickor, se figur 10.6.

Vissa stag har så lite last att brickorna kan fällas in i limträelementen. Detta kräver att urtag görs på ett sådant sätt att det skapas bra anliggning mellan bricka och limträ och därför utförs de oftast runda.

Exempel på anslutning av vindkryssdiagonal till grundkonstruktionen.
Figur 10.3 Exempel på anslutning av vindkryssdiagonal till grundkonstruktionen. Vantskruv (spännhylsa) underlättar justeringen av vindkrysset.

Exempel på anslutning av tryckstyv limträsträva med justerbart beslag mot betongfundament.
Figur 10.4 Exempel på anslutning av tryckstyv limträsträva med justerbart beslag mot betongfundament.

Motsvarande anslutning som nedan, men med ett så kallat halvmånebeslag.
Figur 10.5 Motsvarande anslutning som nedan, men med ett så kallat halvmånebeslag.

Förberedd limträtakbalk
Figur 10.6 Limträtakbalk med förberedd limträknap, mutter, bricka, plattstål och förborrat hål för diagonalstag av rund stålstång.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan