Svenskt Trä Logo

Checklista vid montage av limträstommar

Publicerad 2018-08-23

  • Använd breda bandstroppar vid kranlyft och förse tunga limträelement med kantskydd, så att inga lyftmärken uppstår.
  • Se till att arbetshandskar, stroppar och andra lyftdon är rena och torra.
  • Gå inte på ytor som ska vara synliga efter montage.
  • Kontrollera temporär stagning för att säkra stommen mot vind och andra påfrestningar under byggskedet.
  • Kontrollera att emballaget är intakt om man kommit överens om att det ska kvarstå som väderskydd.

Limträstomme till industribyggnad under uppförande, Norrköping.
Limträstomme till industribyggnad under uppförande, Norrköping.

Trampa inte på limträelement. Märken av smuts kan vara tidskrävande att avlägsna.
Figur 10.8 Trampa inte på limträelement. Märken av smuts kan vara tidskrävande att avlägsna.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok