Svenskt Trä Logo

10.3.4 Vindkryss i tak – vindfackverk

Publicerad 2018-08-23

Stabilisering för vind mot gavlar sker bäst genom att ha ett vindfackverk mellan två limträtakbalkar.

Primärbalkar av limträ används som drag- och tryckelement, som förbinds till varandra med tryckstag av limträ och dragstag av rund stålstång, vilka tillsammans bildar en styv enhet.

Fackverket placeras i samma fack som vindkryssen i långsidesväggarna, då det gäller att föra ner lasten från taket via vindkryssen i väggarna ner till grunden.

Gaffelbeslag i vindkryss till en limträstomme.
Gaffelbeslag i vindkryss till en limträstomme.

Infästningsdetalj för vindkryss i tak till en limträstomme.
Infästningsdetalj för vindkryss i tak till en limträstomme.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok