Svenskt Trä Logo

10.3.4 Vindkryss i tak – vindfackverk

Publicerad 2018-08-23

Stabilisering för vind mot gavlar sker bäst genom att ha ett vindfackverk mellan två limträtakbalkar.

Primärbalkar av limträ används som drag- och tryckelement, som förbinds till varandra med tryckstag av limträ och dragstag av rund stålstång, vilka tillsammans bildar en styv enhet.

Fackverket placeras i samma fack som vindkryssen i långsidesväggarna, då det gäller att föra ner lasten från taket via vindkryssen i väggarna ner till grunden.

Gaffelbeslag i vindkryss till en limträstomme.
Gaffelbeslag i vindkryss till en limträstomme.

Infästningsdetalj för vindkryss i tak till en limträstomme.
Infästningsdetalj för vindkryss i tak till en limträstomme.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan