Svenskt Trä Logo

Montage av limträpelare

Publicerad 2018-08-23

Limträpelare som ansluter mot betong ska förses med fuktskydd i limträpelarens fotände för att motverka uppsugning av fukt från betongen eller annat fuktsugande underlag.

Oljehärdad, våttillverkad hård träfiberskiva eller en plastskiva, som spiklimmas till ändträet, är en godtagbar lösning som förhindrar fuktupptagning, missfärgning och fuktskador i limträpelarens fotände.

Genom att dessförinnan applicera ett heltäckande limskikt mellan fuktskydd och limträpelare åstadkoms en effektiv försegling av ändträet som skydd mot fuktupptagning och missfärgning.

Att använda grundisoleringspapp är en vanlig metod för fuktskydd mellan trä och betong. Grundisoleringspapp förseglar emellertid inte ändträet på samma sätt som en oljehärdad, våttillverkad hård träfiberskiva och det är lätt att grundisoleringspappen inte blir bra monterad, då den i form av relativt små tillskurna bitar gärna glider iväg i samband med limträpelarmontaget. Grundisoleringspapp fungerar inte heller så bra, då vatten kan rinna ner längs limträpelaren och hamna ovanpå grundisoleringspappen. Man bör således använda 4,8 mm oljehärdad, våttillverkad hård träfiberskiva eller någon lämplig typ av plastskiva som fuktskydd i limträpelarens fotände.

Observera att limträpelare har en förhöjd risk att få skador i form av slagmärken efter montaget, då det i regel pågår många andra byggarbeten i deras närhet. Man bör därför vara noga med att skydda känsliga delar och lägga transportvägar på behörigt avstånd från limträpelarna samt, där så är nödvändigt, förse limträpelare med tillfälliga skydd mot åverkan.

Fuktskydd av limträpelares fotände inomhus.
Figur 10.1 Fuktskydd av limträpelares fotände inomhus.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok