Montage av limträpelare

Publicerad 2018-08-23

Limträpelare som ansluter mot betong ska förses med fuktskydd i limträpelarens fotände för att motverka uppsugning av fukt från betongen eller annat fuktsugande underlag.

Oljehärdad, våttillverkad hård träfiberskiva eller en plastskiva, som spiklimmas till ändträet, är en godtagbar lösning som förhindrar fuktupptagning, missfärgning och fuktskador i limträpelarens fotände.

Genom att dessförinnan applicera ett heltäckande limskikt mellan fuktskydd och limträpelare åstadkoms en effektiv försegling av ändträet som skydd mot fuktupptagning och missfärgning.

Att använda grundisoleringspapp är en vanlig metod för fuktskydd mellan trä och betong. Grundisoleringspapp förseglar emellertid inte ändträet på samma sätt som en oljehärdad, våttillverkad hård träfiberskiva och det är lätt att grundisoleringspappen inte blir bra monterad, då den i form av relativt små tillskurna bitar gärna glider iväg i samband med limträpelarmontaget. Grundisoleringspapp fungerar inte heller så bra, då vatten kan rinna ner längs limträpelaren och hamna ovanpå grundisoleringspappen. Man bör således använda 4,8 mm oljehärdad, våttillverkad hård träfiberskiva eller någon lämplig typ av plastskiva som fuktskydd i limträpelarens fotände.

Observera att limträpelare har en förhöjd risk att få skador i form av slagmärken efter montaget, då det i regel pågår många andra byggarbeten i deras närhet. Man bör därför vara noga med att skydda känsliga delar och lägga transportvägar på behörigt avstånd från limträpelarna samt, där så är nödvändigt, förse limträpelare med tillfälliga skydd mot åverkan.

Fuktskydd av limträpelares fotände inomhus.
Figur 10.1 Fuktskydd av limträpelares fotände inomhus.

 

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan