Montage av raka limträbalkar

Publicerad 2018-08-23

Balktyper av limträ som här betecknas som raka är limträbalkar med en rak undersida. Dessa kan monteras horisontellt eller i lutning.

Limträbalkar som benämns som sadelbalkar, pulpetbalkar eller fackverksbalkar, monteras på liknande sätt och omfattas också av den här beskrivningen.

Limträbalkar kan betecknas som fritt upplagda på två stöd eller kontinuerliga då de är upplagda på fler än två stöd. De kan också ha konsoler i ändarna, men principen för montage är densamma.

Montaget görs enklast om upplagen är horisontella och limträpelarna har en horisontell upplagsyta. Limträbalken är lätt att placera i sitt rätta läge vid denna typ av upplag.

Vid upplag som är sneda är det svårare att fixera limträbalken i rätt läge. Markera ut på balken var upplaget ska vara. Eventuellt kan en demonterbar kloss skruvas fast som mothåll.

Limträbalkar som ska ligga i lutning ska lyftas så att deras lutning, när de hänger i kranen, är relativt lika den lutning balken ska ha i den färdiga konstruktionen.

Viktigt är att fixera limträbalken till upplaget samt att sträva av den så den inte kan vippa, det vill säga välta. Lämpligen monteras erforderliga beslag samtidigt, innan kranen släpper sitt tag. Limträbalken ska nu justeras så att den är rak mellan upplagen samt fixeras med spännband eller vajrar.

Balk nummer 2 i en serie monteras och fixeras med hjälp av tillpassade så kallade kolvningar, tryckstag, så att man får rätt avstånd mellan linjerna.

Avståndet mellan tryckstagen, som ofta utgörs av konstruktionsvirke, ska inte vara större än att limträbalken förblir rak. Den får inte bli krokig mellan stagen. Ett inbördes avstånd av 2 – 8 m är lämpligt intervall beroende på limträbalkbredd. När stagning och limträbalk fixerats i sitt rätta läge kan kranen släppa sitt tag.

Lämpligt är att starta där man har den slutliga, permanenta vindstabiliseringen och att utnyttja denna som utgångspunkt.

Limträbalk på väg att sänkas ner på limträpelare
Figur 10.2 Princip för montage av limträbalk på limträpelare. Limträbalken är på väg att sänkas ner på limträpelarna.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan