Svenskt Trä Logo

Montage av raka limträbalkar

Publicerad 2018-08-23

Balktyper av limträ som här betecknas som raka är limträbalkar med en rak undersida. Dessa kan monteras horisontellt eller i lutning.

Limträbalkar som benämns som sadelbalkar, pulpetbalkar eller fackverksbalkar, monteras på liknande sätt och omfattas också av den här beskrivningen.

Limträbalkar kan betecknas som fritt upplagda på två stöd eller kontinuerliga då de är upplagda på fler än två stöd. De kan också ha konsoler i ändarna, men principen för montage är densamma.

Montaget görs enklast om upplagen är horisontella och limträpelarna har en horisontell upplagsyta. Limträbalken är lätt att placera i sitt rätta läge vid denna typ av upplag.

Vid upplag som är sneda är det svårare att fixera limträbalken i rätt läge. Markera ut på balken var upplaget ska vara. Eventuellt kan en demonterbar kloss skruvas fast som mothåll.

Limträbalkar som ska ligga i lutning ska lyftas så att deras lutning, när de hänger i kranen, är relativt lika den lutning balken ska ha i den färdiga konstruktionen.

Viktigt är att fixera limträbalken till upplaget samt att sträva av den så den inte kan vippa, det vill säga välta. Lämpligen monteras erforderliga beslag samtidigt, innan kranen släpper sitt tag. Limträbalken ska nu justeras så att den är rak mellan upplagen samt fixeras med spännband eller vajrar.

Balk nummer 2 i en serie monteras och fixeras med hjälp av tillpassade så kallade kolvningar, tryckstag, så att man får rätt avstånd mellan linjerna.

Avståndet mellan tryckstagen, som ofta utgörs av konstruktionsvirke, ska inte vara större än att limträbalken förblir rak. Den får inte bli krokig mellan stagen. Ett inbördes avstånd av 2 – 8 m är lämpligt intervall beroende på limträbalkbredd. När stagning och limträbalk fixerats i sitt rätta läge kan kranen släppa sitt tag.

Lämpligt är att starta där man har den slutliga, permanenta vindstabiliseringen och att utnyttja denna som utgångspunkt.

Limträbalk på väg att sänkas ner på limträpelare
Figur 10.2 Princip för montage av limträbalk på limträpelare. Limträbalken är på väg att sänkas ner på limträpelarna.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok