10.3.2 Vindkryss i gavlar

Publicerad 2018-08-23

Gavelbalkars lutning gör att vindkryssen blir osymmetriska. Detta innebär olika längder och olika lutning på stagen.

Anslutningen till grunden är densamma som för vindkryss i långsidesväggar. Mot gavelbalken av limträ monteras staget i ett gaffelbeslag som monteras på gavelbalken, se figur 10.7. Det är lämpligt att montera detta innan limträbalken lyfts upp. Då är det viktigt att gaffelbeslaget monteras i samma lutning som dragstaget har. Här finns också visst utrymme för att spänna vindkrysstaget, men det är ofta trångt i gaffelbeslaget. Det finns även alternativa sätt att ansluta stagen mot gavelbalkarna av limträ.

Gaffelbeslag för montage av vindkryss i gavelbalk av limträ.
Figur 10.7 Gaffelbeslag för montage av vindkryss i gavelbalk av limträ.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan