Svenskt Trä Logo

10.3.2 Vindkryss i gavlar

Publicerad 2018-08-23

Gavelbalkars lutning gör att vindkryssen blir osymmetriska. Detta innebär olika längder och olika lutning på stagen.

Anslutningen till grunden är densamma som för vindkryss i långsidesväggar. Mot gavelbalken av limträ monteras staget i ett gaffelbeslag som monteras på gavelbalken, se figur 10.7. Det är lämpligt att montera detta innan limträbalken lyfts upp. Då är det viktigt att gaffelbeslaget monteras i samma lutning som dragstaget har. Här finns också visst utrymme för att spänna vindkrysstaget, men det är ofta trångt i gaffelbeslaget. Det finns även alternativa sätt att ansluta stagen mot gavelbalkarna av limträ.

Gaffelbeslag för montage av vindkryss i gavelbalk av limträ.
Figur 10.7 Gaffelbeslag för montage av vindkryss i gavelbalk av limträ.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok