Svenskt Trä Logo

Vindkryss för permanent stagning

Publicerad 2018-08-23

För att en byggnad ska bli stabil krävs det att det finns stomdelar i väggar och tak som är så styva och starka att de kan överföra horisontella laster ner till grunden. Vindlast är den största horisontella lasten, men laster uppstår också av snedställning av byggnadsdelar.

Vid olyckstillfällen som brand, påkörning eller annan skada på en byggnadsdel ska stagningen fungera tillräckligt länge så att möjlighet till utrymning finns.

Till olyckslaster hör också laster från jordbävningar som finns i många länder men som inte behöver beaktas i Sverige.

Här redovisas endast anvisningar för vindstagning av enplansbyggnader och framför allt hallbyggnader.

Hallbyggnader har i regel inga invändiga bärande väggar som kan ta hand om stagningen utan dessa byggnader måste ha stagning i både yttertak och -väggar.

Inspända limträpelare i långsidesväggar gör att byggnaden är stagad i den ena huvudriktningen och vindkryss i taket mellan två stycken primärbalkar av limträ samt vindkryss i långsidesväggarna mellan två stycken primärpelare av limträ gör att byggnaden är stagad i den andra huvudriktningen. I långa byggnader, exempelvis 40 m eller längre, kan det krävas vindkryss i flera stomfack.

Bärande trapetsprofilerad plåt som sekundärbärning mellan takstolar av limträ kan oftast utformas så att plåten bildar en styv skiva. Skivan överför de horisontella lasterna ut till vindkryssen i både långsides- och gavelväggar.

Dimensionering och ritningar för plåtmontaget och dess infästningar utförs oftast av plåtleverantören, då lösningarna varierar beroende på tillverkare.

Alternativ med vindkryss i takkonstruktionen som omfattar hela byggnaden är en lösning som förekommer, men redovisas inte i Planering och montage av limträkonstruktioner.TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan