10.3.5 Arbetsgång vid montage av vindkryss i tak

Publicerad 2018-08-23

Limträtakbalkar ska vara förbearbetade med håltagning och beslagen ska vara monterade innan limträbalkarna lyfts upp på limträpelarna.

  • Börja med att montera tryckstagen av limträ i sina balkskor eller med alternativ infästning mellan primärbalkarna. Kontrollera att rätt avstånd erhålls mellan tryckstagen.
  • Förbered genom att skruva ihop vindkrysstag som är skarvade och ta fram aktuella tillbehör, brickor och muttrar.
  • Vindkrysstagen monteras lättast från lift och eventuellt med lyfthjälp från kran.

I tabell 10.1 redovisas vikter på stag av rund stålstång i några olika dimensioner.

Det är inget problem att stagen är tunga, däremot att de är så böjveka att de kraftigt hänger ner mellan lyftpunkterna, oavsett om det är en kran eller en person som lyfter.

Stick in stålstången i den ena limträtakbalken, så långt att det går att rikta in den andra änden i nästa limträtakbalk. Montera brickor och muttrar samt dra åt dessa till dess att vindkrysstaget börjar spännas. Fortsätt med nästa vindkrysstag så att vindkrysset blir komplett. Nu kan limträbalkarnas rakhet justeras genom att spänna diagonalstagen olika mycket. När alla vindkrysstagen är spända fungerar fackverket i taket som en bra utgångspunkt för fortsatt montage.

Som en avslutande åtgärd bör man kontrollera att vindkrysstagen i långsidesväggarna fortfarande är spända.

 

Tabell 10.1 Egenvikt för stag av rund stålstång i olika diameter.

Diameter
(mm)
Egenvikt
(kg/m)
Egenvikt 5 m
(kg)
Egenvikt 8 m
(kg)
20 2,5 12,5 20,0
25 3,9 19,5 31,2
30 5,6 28,0 44,8
40 10,0 50,0 80,0

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan