5.4 Förstärkning av balkar med hål

Publicerad 2017-03-15

Balkar med hål bör i allmänhet förstärkas, eftersom hålet ofta reducerar balkens bärförmåga väsentligt och också eftersom dimensioneringsanvisningarna för balkar med oförstärkta hål är osäkra.

Dimensioneringsmetoder för förstärkning av balkar med hål presenteras nedan enligt den tyska nationella bilagan till Eurokod 5 (DIN EN 1995-1-1/NA). Dimensioneringsfilosofin är analog med den för förstärkning av urtag i balkänden som presenteras i avsnitt 5.2. Grundtanken är att förstärkningen ska kunna uppta hela den resulterande dragkraften av de tvärdragspänningar som uppträder längs det potentiella sprickplanet. Dragkraften vinkelrätt mot fiberriktningen Ft,90 kan approximeras enligt ekvation 5.8 och de potentiella sprickplanen antas vara belägna som i figur 5.6. Regler för hålets storlek och placering i en förstärkt balk ges i tabell 5.3 med de beteckningar som visas i figur 5.5.

Hotell City, Gävle
Hotell City, Gävle.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan