5.4.1 Inre förstärkning av balkar med hål

Publicerad 2017-01-17

Den inre förstärkningen kan utföras med inlimmade skruvar, universalskruvar eller helgängade träskruvar. Balken bör förstärkas med beaktande av de potentiella sprickplanen som gäller för det specifika belastningsförhållandet enligt figur 5.6. Vid inre förstärkning bör på hålets båda sidor verifieras att spänningen τef längs med limfogen, som antas vara jämnt fördelad, uppfyller följande villkor:

5.15    \({\tau _{\rm ef}} = \frac{{{F_{\rm t,90}}}}{{n \cdot {d_\rm r} \cdot \pi \cdot {l_{\rm ad}}}} \le {f_{\rm k,1}}\)

där:

Ft,90 är den resulterande dragkraften vinkelrätt mot
fiberriktningen, se ekvation 5.8.
n är antalet inlimmade skruvar, endast en rad i balkens längdriktning antas vara aktiv.
dr är skruvens ytterdiameter, dr ≤ 20 mm.
fk,1 är skjuvhållfastheten längs med limfogen,
karakteristiska värden fk,1,k se tabell 5.1
lad = hru eller hro för rektangulära hål, se figur 5.8.
lad = hru+0,15hd
eller hro+0,15hd
för cirkulära hål, se figur 5.8.

Skruvarnas bärförmåga vid axiell dragning bör också kontrolleras.

Endast en skruvrad i balkens längdriktning anses fungera som förstärkning. Skruvens minsta längd är 2lad och ytterdiametern begränsas till dr ≤ 20 mm. Kantavstånden och avstånden mellan skruvarna ska uppfylla villkoren 2,5dr ≤ a1,c ≤ 4dr och 2,5dr ≤ a2,c samt 3dr ≤ a2, beteckningarna ges i figur 5.8. Eftersom dragspänningen vinkelrätt mot fiberriktningen är mycket koncentrerad i närheten av hålet bör kantavståndet a1,c vara så litet som möjligt utan att minimiavståndet underskrids. Helgängade skruvar kan också användas som inre förstärkning och bör dimensioneras för dragkraften Ft,90 både med hänseende till utdragning och till axiell bärförmåga vid dragning.

Dessutom bör också skjuvspänningskoncentrationen beaktas när inre förstärkning används i anslutning till rektangulära hål, se avsnitt 5.3. Bärförmågan med hänseende till normalspänning parallellt med fiberriktningen bör också verifieras för det reducerade tvärsnittet vid hålets mitt, se avsnitt 5.3.Figur 5.8
Beteckningar för inre förstärkning av balk med hål, sprickplanen är relevant för dominerande tvärkraftsbelastning.Figur 5.9
Beteckningar för yttre förstärkning av balk med hål.

Tabell 5.3  Regler för hålets storlek och placering för förstärkta balkar med cirkulära eller rektangulära hål.

lvh lz ≥ 1,0h
eller minst 300 mm
lA ≥ 0,5h hro ≥ 0,25h
hru ≥ 0,25h
a ≤ 1,0h
a ≤ 2,5hd
hd ≤ 0,30h 1)
hd ≤ 0,40h 2)
r ≥ 25 mm

Enligt DIN EN 1995-1-1/NA med undantag för minsta hörnradie r, där DIN EN 1995-1-1/NA föreskriver r ≥ 15 mm.
1) Gäller för balkar med inre förstärkning.
2) Gäller för balkar med yttre förstärkning.

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan