Svenskt Trä Logo

5.4.2 Yttre förstärkning av balkar med hål

Publicerad 2017-01-17

Den yttre förstärkningen kan bestå av fanerträ eller plywood. Spänningen τef längs med limfogen, som antas vara jämnt fördelad, ska verifieras så att den uppfyller följande villkor:

5.16    \({\tau _{\rm ef}} = \frac{{{F_{\rm t,90}}}}{{2 \cdot {a_\rm r} \cdot {h_{\rm ad}}}} \le {f_{\rm k,2}}\)

där:

Ft,90 är den resulterande dragkraften vinkelrätt mot
fiberriktningen, se ekvation 5.8.
ar är förstärkningsskivornas mått enligt figur 5.9.
had = h1 för rektangulära hål, med h1
enligt figur 5.9.
had = h+ 0,15hd för cirkulära hål, med h1 och hd
enligt figur 5.9.
fk,2 är skjuvhållfastheten längs med limfogen.
DIN EN 1995-1-1/NA ger det karakteristiska värdet
fk,2,k = 0,75 MPa för limningssystem som har påvisats fungera.

 

Dragspänningen i de pålimmade skivorna σt bör uppfylla följande villkor:

5.17    \({\sigma _\rm t} = \frac{{{F_{\rm t,90}}}}{{2 \cdot {t_\rm r} \cdot {a_\rm r}}} \le \frac{{{f_\rm t}}}{{{k_\rm k}}}\)

där:

Ft,90 är den resulterande dragkraften vinkelrätt mot
fiberriktningen, se ekvation 5.8.
tr är tjockleken på en förstärkningsskiva, se figur 5.9.
ar är förstärkningsskivans mått enligt figur 5.9.
ft är draghållfastheten för förstärkningsskivan i samma 
verkningsriktning som Ft,90.
kk är en faktor som beaktar att spänningsfördelningen är
ojämn. DIN EN 1995-1-1/NA ger värdet kk = 2,0 som får
användas utan ytterligare verifiering.

 

Förstärkningsskivorna bör limmas på balken enligt figur 5.9. Skivans mått ska uppfylla 0,25a ≤ ar ≤ 0,3(hd + h) och h1 ≥ 0,25a. Skivans tjocklek tr bör vara minst 10 mm. Tillräckligt presstryck ska säkerställas, till exempel kan spikar eller träskruvar med lämplig förankringslängd (≥ 2tr) och inbördes avstånd användas. Fästdonen ska vara jämnt fördelade över förstärkningsskivan och till antalet motsvara cirka 1 spik/träskruv per 6 000 mm2, vilket i sin tur motsvarar spik-/skruvtäthet 75 mm.

Bärförmågan med hänseende till normalspänning parallellt med fiberriktningen bör också verifieras för det reducerade tvärsnittet vid hålets mitt, se avsnitt 5.3. Bärförmågan relaterad till skjuvspänningskoncentrationer vid hålets hörn kan anses vara tillräcklig när yttre förstärkning enligt de ovanstående rekommendationerna används.


Badhus, Norrtälje.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok