Svenskt Trä Logo

5.2.2 Yttre förstärkning av urtag i balkände

Publicerad 2017-01-17

För pålimmade skivor bör man kontrollera att spänningen τef i limfogen, som antas vara jämnt fördelad, uppfyller följande villkor:

5.5    \({\tau _{\rm ef}} = \frac{{{F_{\rm t,90}}}}{{2 \cdot \left( {h - {h_{\rm ef}}} \right) \cdot {l_\rm r}}} \le {f_{\rm k,2}}\)

där:

Ft,90 är den resulterande dragkraften vinkelrätt mot fiberriktningen, se ekvation 5.3.

h, hef är balkens hela höjd respektive effektiva höjd, se figur 5.3.

lr är förstärkningsskivans bredd i balkens längdriktning, se figur 5.3.

fk,2 är limfogens skjuvhållfasthet. DIN EN 1995-1-1/NA ger det karakteristiska värdet fk,2,k = 0,75 MPa för limningssystem som har påvisats fungera.

Dragspänningen i skivan σt bör uppfylla följande villkor:

5.6    \({\sigma _\rm t} = \frac{{{F_{\rm t,90}}}}{{2 \cdot {t_\rm r} \cdot {l_\rm r}}} \le \frac{{{f_\rm t}}}{{{k_\rm k}}}\)

där:

Ft,90 är den resulterande dragkraften vinkelrätt mot fiberriktningen, se ekvation 5.3.

tr är förstärkningsskivans tjocklek, se figur 5.3.

lr är förstärkningsskivans bredd i balkens längdriktning, se figur 5.3.

ft är draghållfastheten för förstärkningsskivan i samma verkningsriktning som Ft,90.

kk är en faktor som beaktar att spänningsfördelningen är ojämn. DIN EN 1995-1-1/NA ger värdet kk = 2,0 som får användas utan ytterligare verifiering.

Förstärkningsskivorna bör limmas på båda sidorna av balken enligt figur 5.3. Skivans bredd i balkens längdriktning begränsas till 0,25 ≤ lr ⁄(h  hef) ≤ 0,5 och skivans tjocklek väljs tr ≥ 10 mm. Tillräckligt presstryck ska säkerställas, till exempel kan spikar eller träskruvar med lämplig förankringslängd (≥ 2tr) och inbördes avstånd användas. Fästdonen ska vara jämnt fördelade över förstärkningsskivan och till antalet motsvara cirka 1 spik/träskruv per 6 000 mm2, vilket i sin tur motsvarar spik-/skruvtäthet 75 mm.

Spikplåtar kan också användas som yttre förstärkning och dimensioneras enligt de ovan givna rekommendationerna.

Förutom att förstärkningens bärförmåga verifieras bör det reducerade tvärsnittets bärförmåga vid skjuvning verifieras enligt ekvation 5.1 där kv = 1,0. Bärförmågan relaterad till skjuvspänningskoncentrationer vid urtagets hörn kan anses vara tillräcklig när yttre förstärkning enligt de ovanstående rekommendationerna används.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan