Svenskt Trä Logo

3.2 Spikplåtar, beslag och fästdon

Publicerad 2021-11-02

Förband, som används vid industriellt tillverkade bärverk av trä, ska uppfylla de krav som ställs i SS-EN 14545. Används träskyddsbehandlat konstruktionsvirke mot biologiska organismer ska korrosionsskydd som används för förbanden vara kompatibelt med träskyddsbehandlingen.

SpikförbandExempel på spikplåtsförband.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok