Svenskt Trä Logo

3.3 Tillverkning, kontroll och ansvar

Publicerad 2021-11-02

CE-märkningen är en certifiering som enligt byggproduktförordningen, Construction Products Regulation, CPR, omfattar alla byggprodukter som saluförs på den gemensamma europeiska marknaden. Från den 1 juli 2013 blev det obligatoriskt att CE-märka alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard, däribland takstolar. För takstolar finns en standard, EN 14250, som avser trätakstolar förbundna med spikplåtar.

CE-märkning av takstol
CE-märkning av takstol.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok