Svenskt Trä Logo

3.4 Transporter

Publicerad 2021-11-02

Takstolar levereras i huvudsak som paket där ett antal takstolar per typ bandats ihop vilket ger en snabbare lastning och lossning. Leveransen sker i regel med lastbil av någon typ. Det som bestämmer vilken typ av fordon det blir är de längsta takstolarna som ska levereras. För mindre beställningar eller transporter finns ofta möjlighet att få takstolarna levererade med en lastbil med kran för att underlätta lossning och eventuella montagelyft.

Avlastning av gavelspets från lastbil.Avlastning av gavelspets från lastbil.

De flesta takstolsleverantörer kan även vara behjälpliga med att lyfta takstolar på plats, om de klarar det med kranen på lastbilen. Vanligt förekommande lastbilar klarar att frakta längder upp till cirka 7 m och släpet klarar upp till 12 m. Takstolar med längder över 12 m transporteras på trailerbil. Vissa trailerbilar kan dras ut så de kommer upp i över 30 m fordonslängd.

Uppemot 27 m långa takstolar vållar som regel inga problem, men kan kräva tillstånd från vägmyndigheten. Vid större fordonslängder än 24 m fordras i regel särskilt tillstånd från vägmyndigheten.

Specialtransport krävs normalt om lastbredden är över 2,6 m eller om totalhöjden 4,5 m överskrids, vilket kan vara aktuellt i samband med ramverkstakstolar. Ofta kan transportproblemen lösas genom att takstolen delas upp i flera delar, vilka sedan sammanfogas på byggarbetsplatsen. Det rekommenderas att undersöka respektive takstolstillverkares måttkapacitet redan i ett tidigt skede av processen.

Trailerbilar har i regel öppna flak och de lastas oftast med truck, travers, eller med kran uppifrån, vilket också är en fördel vid lossning. Ett villkor när det gäller transport i samband med köp av takstolar är att vägen ska vara framkomlig för det fordon som erfordras.

Figur 3.13 Banda inte ihop takstolarna så att virket skadas.
Figur 3.13 Banda inte ihop takstolarna så att virket skadas.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok