Svenskt Trä Logo

3.6 Montage

Publicerad 2021-11-02

Infästningar av takstolar sker med byggbeslag av stål som spikas eller skruvas. Takkonstruktionen till ett småhus är i regel relativt lätt och kan göras utan stora maskininsatser. När spännvidderna blir större krävs det ofta mer lyfthjälp och takstolarna blir mera instabila och det kräver större uppmärksamhet.

Montage av takstol från ställning.Montage av takstol från ställning.

Toleranser vid montage av takstolar bör uppfylla de krav som anges i gällande AMA Hus. Byggplatstoleranser är enligt AMA Hus det slutliga kravet sedan toleranskraven på tillverkning, utsättning och montage sammanvägts. I RA Hus finns råd och anvisningar för den som ska upprätta en montageplan eller en montagebeskrivning. Det gäller att ställa krav på att stommen i övrigt håller toleranserna och att de i vissa fall mäts in innan montage av takstolarna kan påbörjas. Takstolar är mycket noggrant tillverkade och håller sina tillverkningstoleranser väl.

Vid montage är det viktigt att minimera snedställning, som orsakar oönskade horisontella krafter i konstruktionen. Därför är det viktigt att vara noga med att takstolar monteras enligt föreskrifterna. Takstolarna ska vara lodräta om inget annat anges.

Önskar byggherren snävare toleranskrav än AMA Hus, kan projektören skriva in detta i handlingarna för det specifika projektet. Det rekommenderas att fortlöpande kontrollera toleranserna under hela montageskedet.

Under montageskedet kan det krävas temporära stagningar som måste dimensioneras för de krafter som kan uppkomma under byggtiden. Den aktuella dimensioneringssituationen som behandlas är bärverk under montage. De primära laster som ska beaktas i uppförandefasen av en takstol visas i kapitel 1, Bakgrund.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok