Svenskt Trä Logo

3.3.2 Certifiering och kontroll

Publicerad 2021-11-02

Leverantörer av byggprodukter ska kunna deklarera produkternas egenskaper enligt en bestämd metod för att köpare ska vara säkra på att produkterna uppfyller de angivna egenskaperna. Det innebär att allt fler byggprodukter certifieras. Tack vare den europeiska standardiseringen är certifieringsprocessen i de europeiska länderna likadan. Standarden, SS-EN 14250:2010, ger de generella kraven som ska uppfyllas vid tillverkning av takstolar med förband av stålplåtar så att produkterna kan kvalitetssäkras.

Certifierade takstolar är en egenskapsverifierad produkt som tillverkas industriellt under kontrollerade former. Tillverkning av takstolar kräver stor noggrannhet, bland annat beträffande kapning, utläggning och pressning. Egenkontroller sker fortlöpande för att säkerställa en jämn och hög kvalitet på produkterna. Den interna kontrollen övervakas av en godkänd tredjepartsorganisation.

Ett ackrediterat kontrollorgan handlägger certifiering, kontrollerar och övervakar företagets egenkontroll och gör oanmälda kontrollbesök hos tillverkarna.

CE-märkning är en produktmärkning inom EU. En produkt som är CE-märkt får säljas inom EES-området (EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) utan någon ytterligare dokumentation. När en produkt är CE-märkt visar detta att tillverkaren har följt de grundläggande krav som återfinns i de EG-direktiv som reglerar detta. Förutsättningen för obligatorisk CE-märkning är att det finns en harmoniserad standard.

Produktmärkning takstol
Figur 3.12 Produktmärkning enligt SS-EN 14250:2010
Producentens namn med möjlighet att identifiera olika tillverkningsställen (till exempel takstolstillverkare) inom samma företag (koncern), exempelvis Takstol AB X eller Takstol AB Y.
0123 Det anmälda godkända tredjepartsorganets nummer.
CE-märke  med utformning enligt EU-direktiv.
19 De två sista siffrorna i årtalet när CE-märkning gjordes första gången av tillverkaren, i exemplet 2019.
0123-CPD-SCXXXX-YY Certifikatsnummer.
EN 14250:2010 Standard.
YY-XXX Objektnummer.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok