Svenskt Trä Logo

3.2.2. Spik, skruv och beslag

Publicerad 2021-11-02

Det är fördelaktigt från ekonomisk synpunkt att använda sig av standardbeslag och spik från standardsortimentet. Specialtillverkade beslag blir i regel betydligt dyrare, men kan vara motiverade av tek- niska eller arkitektoniska skäl. En rad byggbeslag har utvecklats för olika ändamål:

  • Balkskor för avväxlingar.
  • Vinkelbeslag för att fästa takstolar till hammarband.
  • Universalbeslag är ett alternativ till vinkelbeslag.
  • Gaffelankare för att förankra takstolar.

Spik och träskruv

Förband med spik, skruv, universalskruv eller träbyggnadsskruv är enkla lösningar som används i stor omfattning vid förband med trä. Spikarnas och skruvarnas förmåga att ta både tvär- och dragkrafter tillsammans med deras enkelhet att användas på byggarbetsplatsen har bidragit till infästningsmetodens popularitet. Vid infästningar där spikningsplåtar eller vinkelbeslag används är det vanligt att använda både ankarskruvar och ankarspikar.

Figur 3.6 Balksko.
Figur 3.6 Balksko.

Figur 3.7 Exempel på spik och träskruv i träförband.
Figur 3.7 Exempel på spik och träskruv i träförband.
a)   Ankarspik. Används i kombination med byggbeslag.
b)   Ankarskruv. Används i kombination med byggbeslag.
c)   Träbyggnadsskruv. Med specialutformade gängor. Behöver inte förborras.
Universalskruv. Med övre och undre förankringsgängor för två virkesstycken.

Vinkelbeslag

Vinkelbeslag används som kryssförbindning i träkonstruktioner. De kan även användas vid infästningar av trä till betong. Vinkelbeslag finns i ett flertal dimensioner och utformningar för anpassning till aktuell belastning. Vinkelbeslag tillverkas av varmförzinkad eller rostfri stålplåt med tjocklek 2 eller 3 mm och med håldiameter 5 mm för ankarspik eller ankarskruv, samt större hål för expanderskruv, se figur 3.8.

Spikplåtsvinklar

Det finns ett stort antal olika vinkelbeslag att välja mellan, allt från beslag som klarar stora dragkrafter till beslag som är anpassade för att föra över huvudsakligen tvärkrafter. Spikplåtsvinklar kan användas vid förbindningar mellan takstolar och hammarband eller vid kryssförbindningar. Spikplåtsvinklar klarar generellt mindre krafter än till exempel förstärkta vinkelbeslag. Spikplåtsvinklar tillverkas av varmförzinkad eller rostfri stålplåt med tjocklek 2 eller 4 mm och cirka 5 mm håldiameter, se figur 3.9.

Gaffelankare och universalbeslag

Gaffelankare och universalbeslag används vid infästning av takstolar och bjälkar till hammarband. De finns i ett flertal dimensioner för anpassning till aktuell belastning och tillverkas av varmförzinkad eller rostfri stålplåt, vanligtvis med tjocklek 1,5 respektive 2,5 mm och med håldiameter 5 mm för ankarspik eller ankarskruv, samt större hål för expanderskruv, se figur 3.10.

Figur 3.8 Vinkelbeslag med uppressade förstärkningar.
Figur 3.8 Vinkelbeslag med uppressade förstärkningar.

Figur 3.9 Spikplåtsvinkel.
Figur 3.9 Spikplåtsvinkel.

Figur 3.10 Gaffelankare och universalbeslag.
Figur 3.10 Gaffelankare och universalbeslag.
a) Gaffelankare. Används för att fästa samman takstolen med väggkonstruktionen.
b) Universalbeslag. Används för att sammanfoga kryssförband av olika slag.

Figur 3.11 Exempel på förband med universalskruv.
Figur 3.11 Exempel på förband med universalskruv.
a)  Primär – sekundär balk. Förband med dragna vinklade universalskruvar.
b)  Takstol. Förband med dragna universalskruvar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok