Svenskt Trä Logo

Knutpunkt med inslitsade plåtar och dymlingar

Publicerad 2017-06-15

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok