Svenskt Trä Logo

Limfogar

Publicerad 2017-01-17

Vid limträtillverkning används lim som har dokumenterat hög hållfasthet och beständighet vid långvarig belastning och endast sådana som man har lång praktisk erfarenhet av.

De formella kraven anges i standarden SS-EN 14080 och i understandarden SS-EN 301, som klassificerar två limtyper, Limtyp I och Limtyp II. Alternativt till kraven i SS-EN 301, ska kraven för enkomponent polyuretanlim i SS-EN 15425 uppfyllas. Limträ tillverkat med lim enligt Limtyp I kan användas oberoende av omgivande klimat (klimatklass 1 – 3 enligt Eurokod 5) medan användning av lim enligt Limtyp II är begränsad till konstruktioner som är skyddade för väder och vind (klimatklass 1 och 2 enligt Eurokod 5). Dock ska limträ av beständighetsskäl skyddas mot långvarig påverkan av fukt, nederbörd, smuts och solstrålning.

En förteckning över godkända lim utfärdas av det ackrediterade kontrollorganet i respektive land. Numera används av miljöskäl så gott som uteslutande melamin-urea-formaldehyd-lim, i dagligt tal så kallat melaminlim eller MUF-lim, som hänförs till Limtyp I. Melaminlimmade fogar är till en början ljusa men kan med tiden få en något mörkare nyans.

Till fingerskarvning av lamellerna används så gott som uteslutande det ljusa melaminlimmet. Fingerskarvar framträder därför endast som tunna linjer på elementens ytor.

Av limträelementets märkning ska framgå vilken limtyp som har använts vid tillverkningen (Limtyp I eller Limtyp II enligt SS-EN 301).

Tidigare användes som regel syntetiska tvåkomponentlim av typen fenol-resorcinol-formaldehyd, i dagligt tal så kallat PRF-lim, vid limträtillverkning. PRF-lim hänförs till Limtyp I och ger mörkt rödbruna limfogar. Limning med PRF-lim förekommer numera endast vid export till vissa länder.

Det sker en fortlöpande utveckling av konstruktionslim med syfte att få fram bättre och ännu miljövänligare lim.

Limträramar, Fröåkra kostall, Lyrestad
Limträramar, Fröåkra kostall, Lyrestad.

 Balk av limträ
Figur 4 Balk av limträ

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok