Svenskt Trä Logo

Måttoleranser

Publicerad 2017-01-17

Toleranser för raka element av limträ enligt SS-EN 14080 anges i tabell 2 nedan. Toleranskraven gäller i förhållande till nominellt mått (referensmått) vid en fuktkvot motsvarande referensfuktkvot 12 %. Om den aktuella fuktkvoten i limträ skiljer sig från referensfuktkvoten ska måtten kalkyleras om enligt SS-EN 14080.

Tabell 1 Materialegenskaper för limträ enligt SS-EN 14080

Hållfasthetsvärden i MPa GL28cs GL28hs GL30c GL30h
Böjning parallellt fibrerna  fm,g,k 28,0 28,0  30,0 30,0
Dragning parallellt fibrerna  ft,0,g,k 19,5  22,4 19,5 24,0
Dragning vinkelrätt fibrerna  ft,90,g,k 0,5 0,5 0,5 0,5
Tryck parallellt fibrerna  fc,0,g,k 24,0 28,0 24,5 30,0
Tryck vinkelrätt fibrerna  fc,90,g,k 2,5 2,5 2,5 2,5
Längsskjuvning  fv,g,k 3,5 3,5 3,5 3,5
Rullskjuvning  fr,g,k 1,2 1,2 1,2 1,2
Styvhetsvärden i MPa GL28cs GL28hs GL30c GL30h
Elasticitetsmodul parallellt fibrerna  E0,g,mean 12 500 13 100 13 000 13 600
Elasticitetsmodul, karakteristisk  E0,g,05 10 400 10 500 10 800 11 300
Elasticitetsmodul
vinkelrätt fibrerna
 E90,g,mean 300 300 300 300
Skjuvmodul  Gg,mean 650 650 650 650
Densitet i kg/m3 GL28cs GL28hs GL30c GL30h
Densitet, karakteristisk  ρg,k 390 430 390 430
Densitet  ρg,mean 430 480 430 480

CE-märkt limträ tillverkas i Sverige i hållfasthetsklassen GL30c eller GL30h enligt tabell 3. Klyvsågad limträbalk nedklassas till hållfasthetsklass GL28cs eller GL28hs. Karakteristiska värden för beräkning av bärförmåga, styvhet och densitet samt medelvärden för styvhet och densitet framgår av ovanstående tabell 1.
Källa: Egenskaper och siffervärden enligt SS-EN 14080:2013 tabell 4 och tabell 5.

 

Tabell 2 Måttoleranser för limträ enligt SS-EN 14080

Måttoleranser för limträ
Måttenhet b   ± 2 mm
Måttenhet h ≤ 400 mm
> 400 mm
+ 4 mm till – 2 mm
+1 % till – 0,5 %
Längd L ≤ 2,0 m
> 2,0 ≤ 20 m
> 20 m
± 2 mm
± 0,1 %
± 20 mm
Vinklar Tvärsnittsvinklar får avvika högst 1:50 (cirka 1°) från rät vinkel.
Rakhet (för raka element) Av två godtyckligt valda punkter med 2 m mellanrum, på vilken som helst av limträ­elementets kanter, får avvikelsen vara högst 4 mm. Överhöjda balkar är undantagna.
Största avvikelse från nominell bågform (över 1 m längs den krökta formen) ± 4 mm (≤ 6 lameller)
± 2 mm (> 6 lameller)

 

Tabell 3 Hållfasthetsklasser för limträ

 Limträelement Hållfasthetsklass 
 b ≥ 90 h < 180 (upp till tre lameller)  GL30h
 b ≥ 90 h ≥ 180 (fyra lameller eller fler)  GL30c
 b < 90 h < 180 (upp till tre lameller)  GL28hs
 b < 90 h ≥ 180 (fyra lameller eller fler)  GL28cs

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok