Svenskt Trä Logo

Certifiering och kontroll

Publicerad 2017-03-10

Konstruktionselement av limträ tillverkas industriellt under kontrollerade former.

Med hjälp av fingerskarvningsteknik kan mycket stora längder tillverkas. Principen för limträtillverkningen är enkel – lameller av trä staplas och limmas mot varandra till stora konstruktionselement. Storlek och längd begränsas i första hand av transportmöjligheterna och i andra hand av limträtillverkarens lokaler och utrustning.

I Sverige finns det sedan länge fyra etablerade limträtillverkare. Ett ackrediterat kontrollorgan handlägger certifiering, kontroll och provning av limträprodukter. Tack vare de goda erfarenheterna av limträ, är användningen i Sverige stadigt ökande.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok