Svenskt Trä Logo

Tillverkningskontroll

Publicerad 2017-01-17

Limträtillverkning kräver stor noggrannhet, bland annat beträffande fräsning av fingerskarvarna, limmets beredning och applicering, presstryck och presstid.

För att säkerställa en jämn och hög kvalitet på limträelementen sker egenkontroll fortlöpande, som innebär att provkroppar tas ut regelbundet för undersökning av hållfasthet och beständighet. Det ackrediterade kontrollorganet övervakar egenkontrollen och gör oanmälda kontrollbesök hos limträtillverkarna. Limträtillverkarna står under ständig kontroll av det ackrediterade kontrollorganet.

Efterbearbetning av limträbalkar
Limträ tillverkas industriellt under kontrollerade former. Fotot visar efterbearbetning av limträbalkar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan