Svenskt Trä Logo

Tillverkningskontroll

Publicerad 2017-01-17

Limträtillverkning kräver stor noggrannhet, bland annat beträffande fräsning av fingerskarvarna, limmets beredning och applicering, presstryck och presstid.

För att säkerställa en jämn och hög kvalitet på limträelementen sker egenkontroll fortlöpande, som innebär att provkroppar tas ut regelbundet för undersökning av hållfasthet och beständighet. Det ackrediterade kontrollorganet övervakar egenkontrollen och gör oanmälda kontrollbesök hos limträtillverkarna. Limträtillverkarna står under ständig kontroll av det ackrediterade kontrollorganet.

Efterbearbetning av limträbalkar
Limträ tillverkas industriellt under kontrollerade former. Fotot visar efterbearbetning av limträbalkar.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok