Svenskt Trä Logo

Limträprodukter

Publicerad 2017-03-10

Limträprodukter tillverkas som raka eller krökta element. Den vanligaste tvärsnittsformen är rektangulär men andra tvärsnittsformer kan tillverkas.

Raka element med rektangulärt tvärsnitt är standardiserade med avseende på mått och utseendekvalitet. Tabell 1 visar materialegenskaper för CE-märkt limträ. Beträffande utseendekvalitet, se avsnitt Utseendekvalitet.

Lagersortimentet för limträprodukter är anpassat till träbranschens gemensamma referensregister VilmaBas, www.vilmabas.se för egenskapsdeklarerade trä- och limträprodukter, se Lagersortiment för limträpelare och limträbalkar tillverkade i Sverige.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan