Svenskt Trä Logo

Limträprodukter

Publicerad 2017-03-10

Limträprodukter tillverkas som raka eller krökta element. Den vanligaste tvärsnittsformen är rektangulär men andra tvärsnittsformer kan tillverkas.

Raka element med rektangulärt tvärsnitt är standardiserade med avseende på mått och utseendekvalitet. Tabell 1 visar materialegenskaper för CE-märkt limträ. Beträffande utseendekvalitet, se avsnitt Utseendekvalitet.

Lagersortimentet för limträprodukter är anpassat till träbranschens gemensamma referensregister VilmaBas, www.vilmabas.se för egenskapsdeklarerade trä- och limträprodukter, se Lagersortiment för limträpelare och limträbalkar tillverkade i Sverige.

 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok