Raka limträelement

Publicerad 2017-01-17

De vanligaste typerna av limträelement är raka enheter. De tillverkas normalt av 45 mm tjocka trälameller och används till golvbalkar, takbalkar och pelare. Raka limträelement ingår ofta som komponenter i olika konstruktionssystem, se vidare under avsnitt Konstruktionssystem.

Vid större spännvidder kan det finnas behov av överhöjning av fritt upplagda balkar för att motverka stor nedböjning. Sådana balkar kan tillverkas mot beställning.

Tillverkningssortimentet omfattar ett stort antal dimensioner utöver lagersortimentet, se tabell 4 Tillverkningssortiment för limträpelare och limträbalkar tillverkade i Sverige, i aktuella hållfasthetsklasser.

Fakta Lagersortiment
För att möjliggöra rationell produktion och därigenom minimera leveranstider, har de svenska limträtillverkarna enats om en tillverkningsstandard baserad på SS-EN 14080 beträffande hållfasthets- och limningsklass. Tillverkningsstandarden omfattar lagersortiment enligt tabell 4.

  • Raka limträelement med b ≥ 90 mm och h < 180 mm (upp till tre lameller) och limtyp I tillverkas som standard i hållfasthetsklass GL30h.
  • Raka limträelement med b ≥ 90 mm och h ≥ 180 mm (fyra lameller eller fler) och limtyp I tillverkas som standard i hållfasthetsklass GL30c.
  • Klyvsågat limträ med b < 90 mm och h ≥ 180 mm (fyra lameller eller fler) tillverkas som standard i hållfasthetsklass GL28cs.

Lagersortiment för limträpelare och limträbalkar tillverkade i Sverige

Limträpelare
Lagersortiment för limträ, tillverkat enligt SS-EN 14080.
Renhyvlade, ej lagade ytor.
Fyra fasade hörn.
Obehandlade.
Limtyp I.
Dimensioner och hållfasthetsklass enligt tabell nedan.

Limträpelare 

Limträbalk
Lagersortiment för limträ, tillverkat enligt SS-EN 14080.
Renhyvlade, ej lagade ytor.
Fyra fasade hörn.
Obehandlade.
Limtyp I.
Dimensioner och hållfasthetsklasser enligt tabeller nedan.

Ovanstående dimensioner finns normalt i lager hos limträtillverkaren. Längder upp till 12 m. Fler dimensioner än de här angivna kan vara lagerförda hos limträtillverkaren. Andra längder och tvärsnitt tillverkas mot beställning (för raka element är h = n × 45 mm). Limträbalkar kan givetvis även användas som pelare. Se även tabell 4 Tillverkningssortiment för limträpelare och limträbalkar tillverkade i Sverige, i aktuella hållfasthetsklasser.

Lagersortimentet stämmer överens med den branchgemensamma sortimentlista med dimensioner, kvaliteter och benämningar som finns på www.vilmabas.se.

Tabell 4 Tillverkningssortiment för limträpelare och limträbalkar tillverkade i Sverige, i aktuella hållfasthetsklasser

Bredd b (mm) 42 56 66 78 90 115 140 160 165 190 215
 Höjd h (mm)                      
90 GL28hs  GL28hs  GL28hs  GL28hs  GL30h  GL30h  GL30h    GL30h  GL30h  GL30h 
115           GL30h 
GL30h    GL30h  GL30h  GL30h 
135 GL28hs  GL28hs  GL28hs  GL28hs  GL30h  GL30h  GL30h    GL30h  GL30h  GL30h 
140             GL30h         
160               GL30h       
165                 GL30h     
180 GL28cs  GL28cs  GL28cs  GL28cs  GL30c  GL30c  GL30c  GL30c   GL30c   GL30c   GL30c  
225 GL28cs  GL28cs  GL28cs  GL28cs  GL30c  GL30c  GL30c    GL30c   GL30c   GL30c  
270 GL28cs  GL28cs 
GL28cs   GL28cs  GL30c  GL30c  GL30c    GL30c   GL30c   GL30c  
315 GL28cs  GL28cs GL28cs   GL28cs  GL30c  GL30c  GL30c    GL30c   GL30c   GL30c  
360 GL28cs*  GL28cs  GL28cs  GL28cs  GL30c  GL30c  GL30c    GL30c   GL30c   GL30c  
405 GL28cs*  GL28cs  GL28cs  GL28cs  GL30c  GL30c  GL30c    GL30c   GL30c   GL30c  
450   GL28cs  GL28cs  GL28cs  GL30c  GL30c  GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
495   GL28cs*  GL28cs  GL28cs  GL30c   GL30c  GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
540   GL28cs*  GL28cs*  GL28cs  GL30c   GL30c   GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
585     GL28cs*  GL28cs  GL30c   GL30c   GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
630     GL28cs*  GL28cs*  GL30c   GL30c  GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
675       GL28cs*  GL30c   GL30c   GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
720       GL28cs*  GL30c   GL30c   GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
765       GL28cs*  GL30c   GL30c   GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
810         GL30c   GL30c   GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
855         GL30c   GL30c   GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
900         GL30c   GL30c   GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
945           GL30c   GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
990           GL30c   GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
1035           GL30c   GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
1080           GL30c   GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
1125           GL30c   GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
1170             GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
1215             GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
1260             GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
1305             GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
1350             GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
1395             GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
1440                 GL30c   GL30c   GL30c  
1485                 GL30c   GL30c   GL30c  
1530                 GL30c   GL30c   GL30c  
1575                 GL30c   GL30c   GL30c  
1620                 GL30c   GL30c   GL30c  

Fet stil = Lagersortiment för limträpelare och limträbalkar tillverkade i Sverige.
* Klyvsågat limträ i hållfasthetsklasserna GL28cs och GL28hs ska ha ett höjd-/breddförhållande h/b ≤ 8/1. Om en klyvsågad limträbalk med ett höjd-/breddförhållande h/b > 8 klarar sig hållfasthetsmässigt, får dock höjden på limträbalken ökas med bibehållen bredd om så önskas (dock rekommenderas av praktiska skäl ett maximalt höjd-/breddförhållande h/b = 10).

Förklaring:
h = homogeneous, homogent limträ,
c = combined, kombinerat limträ,
s = split, klyvsågat limträ.

Exempel: Användning av limträpelare och limträbalkar i småhusTakbalk, längsgående i nock, två stöd av pelare.
Takbalkar, tvärgående, två stöd.


Takbalkar, två längsgående, två stöd av pelare.
Takbalkar, tvärgående, två stöd.


Takbalk, längsgående i nock, tre stöd av pelare.
Takbalkar, tvärgående, två stöd.


Takstolar i 1 1/2 -planshus – överramar och underram.


Golvbalkar ett fack, två stöd.


Avväxlingsbalk över dörr- eller fönsteröppning i yttervägg.


Altan – takbalkar, golvbalkar, bärlinor och pelare.


Balk över öppning i hjärtvägg.

Exempel: Användning av limträ i större byggnader – spännviddsområden

Rak balk på pelare 10 – 30 m.
Rak balk på pelare 10 – 30 m.

Sadelbalk på pelare 10 – 30 m.
Sadelbalk på pelare 10 – 30 m.

Dragbandstakstol på pelare 15 – 50 m.
Dragbandstakstol på pelare 15 – 50 m.

Treledsram av sammansatt typ 10 – 35 m.
Treledsram av sammansatt typ 10 – 35 m.

Treledsbåge med dragband på pelare 20 – 60 m.
Treledsbåge med dragband på pelare 20 – 60 m.

Krökt balk på pelare 10 – 20 m.
Krökt balk på pelare 10 – 20 m.

Bumerangbalk på pelare 10 – 20 m.
Bumerangbalk på pelare 10 – 20 m.

Treledsram med fingerskarvade ramhörn 15 – 25 m.
Treledsram med fingerskarvade ramhörn 15 – 25 m.

Treledsram med krökta ramhörn 15 – 40 m.
Treledsram med krökta ramhörn 15 – 40 m.

Fackverk 30 – 85 m (rakt eller krökt).
Fackverk 30 – 85 m (rakt eller krökt).

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan