Svenskt Trä Logo

Raka limträelement

Publicerad 2017-01-17

De vanligaste typerna av limträelement är raka enheter. De tillverkas normalt av 45 mm tjocka trälameller och används till golvbalkar, takbalkar och pelare. Raka limträelement ingår ofta som komponenter i olika konstruktionssystem, se vidare under avsnitt Konstruktionssystem.

Vid större spännvidder kan det finnas behov av överhöjning av fritt upplagda balkar för att motverka stor nedböjning. Sådana balkar kan tillverkas mot beställning.

Tillverkningssortimentet omfattar ett stort antal dimensioner utöver lagersortimentet, se tabell 4 Tillverkningssortiment för limträpelare och limträbalkar tillverkade i Sverige, i aktuella hållfasthetsklasser.

Fakta Lagersortiment

För att möjliggöra rationell produktion och därigenom minimera leveranstider, har de svenska limträtillverkarna enats om en tillverkningsstandard baserad på SS-EN 14080 beträffande hållfasthets- och limningsklass. Tillverkningsstandarden omfattar lagersortiment enligt tabell 4.

  • Raka limträelement med b ≥ 90 mm och h < 180 mm (upp till tre lameller) och limtyp I tillverkas som standard i hållfasthetsklass GL30h.
  • Raka limträelement med b ≥ 90 mm och h ≥ 180 mm (fyra lameller eller fler) och limtyp I tillverkas som standard i hållfasthetsklass GL30c.
  • Klyvsågat limträ med b < 90 mm och h ≥ 180 mm (fyra lameller eller fler) tillverkas som standard i hållfasthetsklass GL28cs.

Lagersortiment för limträpelare och limträbalkar tillverkade i Sverige

Limträpelare
Lagersortiment för limträ, tillverkat enligt SS-EN 14080.
Renhyvlade, ej lagade ytor.
Fyra fasade hörn.
Obehandlade.
Limtyp I.
Dimensioner och hållfasthetsklass enligt tabell nedan.

Limträpelare 

Limträbalk
Lagersortiment för limträ, tillverkat enligt SS-EN 14080.
Renhyvlade, ej lagade ytor.
Fyra fasade hörn.
Obehandlade.
Limtyp I.
Dimensioner och hållfasthetsklasser enligt tabeller nedan.

Raka limträelement

Ovanstående dimensioner finns normalt i lager hos limträtillverkaren. Längder upp till 12 m. Fler dimensioner än de här angivna kan vara lagerförda hos limträtillverkaren. Andra längder och tvärsnitt tillverkas mot beställning (för raka element är h = n × 45 mm). Limträbalkar kan givetvis även användas som pelare. Se även tabell 4 Tillverkningssortiment för limträpelare och limträbalkar tillverkade i Sverige, i aktuella hållfasthetsklasser.

Lagersortimentet stämmer överens med den branchgemensamma sortimentlista med dimensioner, kvaliteter och benämningar som finns på www.vilmabas.se.

Tabell 4 Tillverkningssortiment för limträpelare och limträbalkar tillverkade i Sverige, i aktuella hållfasthetsklasser

Bredd b (mm) 42 56 66 78 90 115 140 160 165 190 215
 Höjd h (mm)                      
90 GL28hs  GL28hs  GL28hs  GL28hs  GL30h  GL30h  GL30h    GL30h  GL30h  GL30h 
115           GL30h 
GL30h    GL30h  GL30h  GL30h 
135 GL28hs  GL28hs  GL28hs  GL28hs  GL30h  GL30h  GL30h    GL30h  GL30h  GL30h 
140             GL30h         
160               GL30h       
165                 GL30h     
180 GL28cs  GL28cs  GL28cs  GL28cs  GL30c  GL30c  GL30c  GL30c   GL30c   GL30c   GL30c  
225 GL28cs  GL28cs  GL28cs  GL28cs  GL30c  GL30c  GL30c    GL30c   GL30c   GL30c  
270 GL28cs  GL28cs 
GL28cs   GL28cs  GL30c  GL30c  GL30c    GL30c   GL30c   GL30c  
315 GL28cs  GL28cs GL28cs   GL28cs  GL30c  GL30c  GL30c    GL30c   GL30c   GL30c  
360 GL28cs*  GL28cs  GL28cs  GL28cs  GL30c  GL30c  GL30c    GL30c   GL30c   GL30c  
405 GL28cs*  GL28cs  GL28cs  GL28cs  GL30c  GL30c  GL30c    GL30c   GL30c   GL30c  
450   GL28cs  GL28cs  GL28cs  GL30c  GL30c  GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
495   GL28cs*  GL28cs  GL28cs  GL30c   GL30c  GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
540   GL28cs*  GL28cs*  GL28cs  GL30c   GL30c   GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
585     GL28cs*  GL28cs  GL30c   GL30c   GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
630     GL28cs*  GL28cs*  GL30c   GL30c  GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
675       GL28cs*  GL30c   GL30c   GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
720       GL28cs*  GL30c   GL30c   GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
765       GL28cs*  GL30c   GL30c   GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
810         GL30c   GL30c   GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
855         GL30c   GL30c   GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
900         GL30c   GL30c   GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
945           GL30c   GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
990           GL30c   GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
1035           GL30c   GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
1080           GL30c   GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
1125           GL30c   GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
1170             GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
1215             GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
1260             GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
1305             GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
1350             GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
1395             GL30c     GL30c   GL30c   GL30c  
1440                 GL30c   GL30c   GL30c  
1485                 GL30c   GL30c   GL30c  
1530                 GL30c   GL30c   GL30c  
1575                 GL30c   GL30c   GL30c  
1620                 GL30c   GL30c   GL30c  

Fet stil = Lagersortiment för limträpelare och limträbalkar tillverkade i Sverige.
* Klyvsågat limträ i hållfasthetsklasserna GL28cs och GL28hs ska ha ett höjd-/breddförhållande h/b ≤ 8/1. Om en klyvsågad limträbalk med ett höjd-/breddförhållande h/b > 8 klarar sig hållfasthetsmässigt, får dock höjden på limträbalken ökas med bibehållen bredd om så önskas (dock rekommenderas av praktiska skäl ett maximalt höjd-/breddförhållande h/b = 10).

Förklaring:
h = homogeneous, homogent limträ,
c = combined, kombinerat limträ,
s = split, klyvsågat limträ.

Exempel: Användning av limträpelare och limträbalkar i småhus


Raka limträelement
Takbalk, längsgående i nock, två stöd av pelare.
Takbalkar, tvärgående, två stöd.

Raka limträelement
Takbalkar, två längsgående, två stöd av pelare.
Takbalkar, tvärgående, två stöd.

Raka limträelement
Takbalk, längsgående i nock, tre stöd av pelare.
Takbalkar, tvärgående, två stöd.

Raka limträelement
Takstolar i 1 1/2 -planshus – överramar och underram.

Raka limträelement
Golvbalkar ett fack, två stöd.

Raka limträelement
Avväxlingsbalk över dörr- eller fönsteröppning i yttervägg.

Raka limträelement
Altan – takbalkar, golvbalkar, bärlinor och pelare.

Raka limträelement
Balk över öppning i hjärtvägg.

Exempel: Användning av limträ i större byggnader – spännviddsområden

Rak balk på pelare 10 – 30 m.
Rak balk på pelare 10 – 30 m.

Sadelbalk på pelare 10 – 30 m.
Sadelbalk på pelare 10 – 30 m.

Dragbandstakstol på pelare 15 – 50 m.
Dragbandstakstol på pelare 15 – 50 m.

Treledsram av sammansatt typ 10 – 35 m.
Treledsram av sammansatt typ 10 – 35 m.

Treledsbåge med dragband på pelare 20 – 60 m.
Treledsbåge med dragband på pelare 20 – 60 m.

Krökt balk på pelare 10 – 20 m.
Krökt balk på pelare 10 – 20 m.

Bumerangbalk på pelare 10 – 20 m.
Bumerangbalk på pelare 10 – 20 m.

Treledsram med fingerskarvade ramhörn 15 – 25 m.
Treledsram med fingerskarvade ramhörn 15 – 25 m.

Treledsram med krökta ramhörn 15 – 40 m.
Treledsram med krökta ramhörn 15 – 40 m.

Fackverk 30 – 85 m (rakt eller krökt).
Fackverk 30 – 85 m (rakt eller krökt).

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok