Svenskt Trä Logo

Konstruktionssystem

Publicerad 2017-04-11

I detta avsnitt beskrivs översiktligt några olika sätt att utforma limträstommar till hallbyggnader och flervåningshus – från enkla system med pelare och balkar till fackverks- och ramkonstruktioner, vilka alla på olika sätt och i varierande grad utnyttjar limträteknikens möjligheter.

Tabell 6 Konstruktionssystem – översikt
Bärverkets c-avstånd cirka 6 m. Lämpliga spännviddsområden och ungefärlig tvärsnittshöjd på ingående limträelement.

System Beteckning Taklutning Spännvidd L (m) Höjd 
h
 Rak balk på två stöd Rak balk på två stöd  ≥ 3°  < 30  L/17
 Sadelbalk eller pulpetbalk  på två stöd Sadelbalk eller pulpetbalk
på två stöd
 3 – 10°  10 – 30  hL/30
HL/16
 Bumerangbalk på två stöd Bumerangbalk på två stöd  3 – 15°  10 – 20  hL/30
HL/16
 Rak balk, kontinuerligt upplagd på  två stöd Rak balk, kontinuerligt upplagd på
två stöd
 ≥ 3°  < 25  L/20
 Rak fackverksbalk på två stöd Rak fackverksbalk på två stöd  ≥ 3°  30 – 85  L/10
 Treledstakstol med eller utan dragband Treledstakstol med eller utan dragband  ≥ 14°  15 – 50  L/30
 Treledstakstol med dragband och underspända balkar Treledstakstol med dragband och underspända balkar  ≥ 14°  20 – 100 L/40
 Treledsbåge, med eller utan dragband Treledsbåge, med eller utan dragband  f/L ≥ 0,144  20 – 100 L/50
 Treledsram med fingerskarvade ramhörn Treledsram med fingerskarvade ramhörn  ≥ 14°  15 – 25  (S1 + S2)/13
 Treledsram med sammansatta ramhörn Treledsram med sammansatta ramhörn  ≥ 14°  10 – 35  (S1 + S2)/15
 Treledsram med krökta ramhörn Treledsram med krökta ramhörn  ≥ 14°  15 – 40  (S1 + S2)/15
 Halvram med pendelpelare Halvram med pendelpelare  ≥ 20°  10 – 25  L/25

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok