Svenskt Trä Logo

Konstruktionssystem

Publicerad 2017-04-11

I detta avsnitt beskrivs översiktligt några olika sätt att utforma limträstommar till hallbyggnader och flervåningshus – från enkla system med pelare och balkar till fackverks- och ramkonstruktioner, vilka alla på olika sätt och i varierande grad utnyttjar limträteknikens möjligheter.

Tabell 6 Konstruktionssystem – översikt
Bärverkets c-avstånd cirka 6 m. Lämpliga spännviddsområden och ungefärlig tvärsnittshöjd på ingående limträelement.

System Beteckning Taklutning Spännvidd L (m) Höjd 
h
 Rak balk på två stöd Rak balk på två stöd  ≥ 3°  < 30  L/17
 Sadelbalk eller pulpetbalk  på två stöd Sadelbalk eller pulpetbalk
på två stöd
 3 – 10°  10 – 30  hL/30
HL/16
 Bumerangbalk på två stöd Bumerangbalk på två stöd  3 – 15°  10 – 20  hL/30
HL/16
 Rak balk, kontinuerligt upplagd på  två stöd Rak balk, kontinuerligt upplagd på
två stöd
 ≥ 3°  < 25  L/20
 Rak fackverksbalk på två stöd Rak fackverksbalk på två stöd  ≥ 3°  30 – 85  L/10
 Treledstakstol med eller utan dragband Treledstakstol med eller utan dragband  ≥ 14°  15 – 50  L/30
 Treledstakstol med dragband och underspända balkar Treledstakstol med dragband och underspända balkar  ≥ 14°  20 – 100 L/40
 Treledsbåge, med eller utan dragband Treledsbåge, med eller utan dragband  f/L ≥ 0,144  20 – 100 L/50
 Treledsram med fingerskarvade ramhörn Treledsram med fingerskarvade ramhörn  ≥ 14°  15 – 25  (S1 + S2)/13
 Treledsram med sammansatta ramhörn Treledsram med sammansatta ramhörn  ≥ 14°  10 – 35  (S1 + S2)/15
 Treledsram med krökta ramhörn Treledsram med krökta ramhörn  ≥ 14°  15 – 40  (S1 + S2)/15
 Halvram med pendelpelare Halvram med pendelpelare  ≥ 20°  10 – 25  L/25

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan