Svenskt Trä Logo

Fackverk

Publicerad 2017-01-18

Vid stora spännvidder, när den massiva balken tenderar att bli alltför otymplig och materialkrävande, kan någon typ av fackverk eller dragbandskonstruktion vara ett ändamålsenligt alternativ.

Fackverk av limträ förekommer framförallt vid krav på liten taklutning och där konstruktionshöjden inte är alltför pressad.

Till fackverkets fördelar hör att det kan tillverkas industriellt i lämpliga transportenheter som monteras ihop på byggarbetsplatsen. Till nackdelarna får räknas många och ofta komplicerade knutpunkter och generellt lägre brandstabilitet.

Fackverk
Figur 45 Fackverk

Fackverk

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok