Svenskt Trä Logo

Konsoler

Publicerad 2017-01-18

I många sammanhang kräver byggnadens funktion att den ena eller båda långsidorna är öppna och fria från pelare. Exempel på sådana byggnader är friluftsscener, perrongtak och åskådarläktare.

Limträtekniken erbjuder här lösningar i form av utkragande, raka balkar eller krökta konsoler – halvramar. I båda fallen måste betydande inspänningsmoment överföras till anslutande konstruktioner, som således måste utformas med hänsyn till detta.

Läktare av limträ, Vänersborg.
Läktare av limträ, Vänersborg.

Utkragande konsolbalk på pelare Konsolbalk
Figur 50 Konsoler

Utkragande konsolbalk på pelare
Konsolbalk

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok