Svenskt Trä Logo

Treledstakstolar

Publicerad 2017-01-18

Treledstakstolar eller spännverk kan vara en lösning när spännviddskraven utesluter massiva balkar och när bågar eller ramar av olika skäl inte är aktuella.

Treledstakstolar utgörs i sin enklaste form av två balkar lutade mot varandra och ledat sammankopplade i nock. Fotändarna är likaså ledat infästade i fundament eller sinsemellan förenade med dragband, ofta av stål. I det senare fallet läggs takstolen vanligtvis upp på pelare. Balkarna utformas ofta raka och jämnhöga men formen kan även här varieras. Spännverket betraktas som en övergångsform mellan massiv balk och fackverk. Knutpunkterna är dock färre och enklare till sin utformning än i ett fackverk.

Ofta kombineras olika grundformer. Den mellersta figuren beskriver ett exempel på kombination av spännverk och treledstakstol. Treledstakstolar kan med fördel utformas som så kallat rymdbärverk. Takbalkarna anordnas strålformigt från en gemensam nockpunkt och dragbanden ersätts med en polygonformad (månghörnig) dragring, som längs periferin sammanbinder fotpunkterna (nedre figuren). Problem uppstår ofta att praktiskt utföra montage när fler än fyra element möts i en punkt.

Treledstakstol
Treledstakstol

Treledstakstol med spännverk av stål
Treledstakstol med spännverk av stål

Figur 46 Treledstakstolar

Rymdbärverk med yttre dragring av stål
Rymdbärverk med yttre dragring av stål

Figur 47 Rymdbärverk

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan