Svenskt Trä Logo

Skalkonstruktioner

Publicerad 2017-01-18

Skalkonstruktioner ger rika möjligheter till avancerad utformning och stora pelarfria ytor. Genom att kombinera flera skalelement kan en mångfald olika takformer erhållas, se exempel i figur 51.

 

Skalkonstruktioner
Figur 51 Skalkonstruktioner

Hyperbolisk paraboloid, så kallat HP-skal.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok