Svenskt Trä Logo

Ramar

Publicerad 2017-01-18

Av funktionella, estetiska eller andra skäl kan många gånger en annan bågform än den materialekonomiskt gynnsamma parabelbågen vara att föredra.

Krav på viss fri höjd inom hela byggnadsarean leder ofta till den för limträ karakteristiska treledsramen med krökt ramhörn eller, vid höga krav på utnyttjande av byggnadsvolymen, skarpt ramhörn.

Byggnadens funktion förbättras i båda fallen till priset av ett något lägre materialutnyttjande. Treledsramen har i övrigt samma fördelar som treledsbågen – enkel dimensionering och grundläggning. Den är speciellt lämplig vid dålig undergrund då den inte ger några inspänningsmoment i grundkonstruktionen.

Den traditionella formen är plansymmetrisk men andra rum kan uppnås genom kombination med andra konstruktionselement, krökta eller raka, eller genom tredimensionella arrangemang.

Treledsram med krökt hörn
Treledsram med krökt hörn

Treledsram med fingerskarvat hörn
Treledsram med fingerskarvat hörn

Ramar i tredimensionellt arrangemang
Ramar i tredimensionellt arrangemang

Figur 49 Ramar

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok