Svenskt Trä Logo

Kontinuerliga balkar

Publicerad 2017-01-18

Balkar på flera stöd eller balkar med överkragning medger högre materialutnyttjande än vad som kan uppnås vid fritt upplagda tvåstödsbalkar.

Kontinuerliga balkar utförs med fördel som så kallat Gerbersystem. Skarvarna utformas då som leder (såsom gångjärn) och placeras så att en gynnsam momentfördelning och lämpliga transportlängder erhålls.

System med kontinuerliga balkar är särskilt lämpliga till takkonstruktioner, till exempel som sekundärbalkar (åsar).

Kontinuerlig balk
Kontinuerlig balk som Gerber-system. Se även tabell 17.

Kontinuerlig balk som Gerbersystem
Figur 44 Kontinuerlig balk som Gerbersystem

Optimerade balkar med överkragning och inhängd sadelbalk

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan