Svenskt Trä Logo

Takåsar

Publicerad 2017-01-18

Takåsar

Tabell 17 Dimensionstabell – takåsar

Belastning (kN/m) Spännvidd L
(m)
4,8 6 7,2 9,6
Ytterfack Innerfack Ytterfack Innerfack Ytterfack Innerfack Ytterfack Innerfack
4 56 x 225  42 x 225  66 x 270 56 x 270  66 x 315 56 x 315 90 x 360 66 x 360
5 66 x 225  56 x 225  78 x 270 56 x 270  90 x 315 56 x 315 90 x 405 66 x 405
6 56 x 270  56 x 270  78 x 315 56 x 315  115 x 315 66 x 315 115 x 405 78 x 405
7 66 x 270  56 x 270  90 x 315  56 x 315 90 x 360 66 x 360 115 x 450 78 x 450
8 66 x 315  56 x 315  90 x 315  66 x 315 115 x 360 78 x 360 115 x 450 78 x 450
9 66 x 315  56 x 315  115 x 315 78 x 315  90 x 405 78 x 405 140 x 450 90 x 450
10 78 x 315  66 x 315  78 x 405  66 x 405 115 x 405 78 x 405 115 x 495 90 x 495
12 90 x 315  78 x 315  90 x 405 78 x 405  115 x 450 90 x 450 140 x 540 90 x 540
15 78 x 405  78 x 405  90 x 450  90 x 450 115 x 495 90 x 495 165 x 540 115 x 540
18 90 x 405  90 x 405  90 x 495  90 x 495 115 x 540 115 x 540 140 x 630 115 x 630
a1 0,60    0,75    0,90    1,20   
a2 0,70    0,88    1,05    1,40   
  12 15 18    
Ytterfack Innerfack Ytterfack Innerfack Ytterfack Innerfack    
90 x 450 66 x 450 115 x 540 78 x 540 115 x 630 90 x 630    
115 x 450 78 x 450 140 x 540 90 x 540 140 x 630 90 x 630    
115 x 495 78 x 495 140 x 585 90 x 585 165 x 630 115 x 630    
140 x 495 90 x 495 165 x 585 115 x 585 165 x 675 115 x 675    
140 x 540 90 x 540 165 x 630 115 x 630 190 x 675 115 x 675    
140 x 540 115 x 540 190 x 585 140 x 585 190 x 720 115 x 720    
10  140 x 585 90 x 585 190 x 630 140 x 630 190 x 765 115 x 765    
12  140 x 630 115 x 630 190 x 675 140 x 675 190 x 810 140 x 810    
15  190 x 630 140 x 630 190 x 765 140 x 765 215 x 855 140 x 855    
18  190 x 675 140 x 675 215 x 765 165 x 765 215 x 945 140 x 945    
a1   1,50    1,88    2,25      
a2  1,75    2,19    2,63      
  • Takåsar med konstant tvärsnittshöjd, kontinuerliga över två eller flera mellanstöd. Momentfria skarvar placerade så att stöd- och fältmoment blir lika i innerfacken, så kallade Gerbersystem.

  • Hållfasthetsklass GL30c (b ≥ 90 mm) eller GL28cs (klyvsågade limträbalkar b < 90 mm). Limtyp I. Renhyvlade, ej lagade ytor. Klimatklass 1.

  • Jämnt utbredd, nedåtriktad last. Takåsarna förutsätts stagade mot vippning.

  • Nedböjning i bruksgränstillståndet av initial deformation högst 1/130 eller av kvasipermanent deformation högst 1/100 av spännvidden.

  • a1 och a2 är avstånd (m) från centrumlinje upplag till centrumlinje Gerberskarv.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok