Bågar

Publicerad 2017-01-18

Limträ är ett intressant konstruktionsmaterial genom bland annat möjligheten att enkelt utföra krökta konstruktioner såsom bågar, ramar, skal etcetera. För varje typ av belastning kan den mest ändamålsenliga formen väljas – vid jämnt utbredd last vanligen en parabelformad båge, vid punktlaster en polygon (månghörning).

Formgivningsmöjligheterna gör, tillsammans med den höga hållfastheten, limträkonstruktioner särskilt konkurrenskraftiga vid stora spännvidder. Bågar med över 100 m fri spännvidd har byggts.

Parabelbågen är den vanligaste formen vid stora spännvidder, cirkelbågen vid små. För att öka den fria höjden nära upplagen kan elliptisk eller annan bågform vara att föredra. Detta kan också uppnås om bågen läggs upp på pelare. Då måste bågen i regel förses med dragband mellan upplagspunkterna för att ta upp de horisontella upplagsreaktionerna.

Bågar utförs normalt med ledad infästning vid upplagen och för det mesta också med ledad skarv i nocken (treledsbåge). Vid större spännvidder kan av transportskäl flera skarvar vara önskvärda. Dessa placeras inom områden med små moment och utförs momentstyva.

Treledsbågen är statiskt bestämd, vilket innebär enkel dimensionering och okänslighet för marksättningar. Den är också stabil i sitt eget plan och ger därför inga inspänningsmoment i grundkonstruktionen.

Med bågar radiellt anordnade i cirkel erhålls en kupolliknande byggnadsform. I en äkta kupol utnyttjas även skalverkan vilket kräver speciell utformning av bärverket i tangentiell riktning. Vid stora spännvidder och i synnerhet om den yta som ska övertäckas har stor utbredning i flera riktningar, är kupolen även en ekonomiskt intressant lösning. I Tacoma, USA, finns ett exempel på en kupolbyggnad utförd i limträ och fanerträ med över 160 m spännvidd.

Parabelbåge med dragband på upplag av pelare
Parabelbåge med dragband på upplag av pelare

Parabelbåge på upplag av betong
Parabelbåge på upplag av betong

Figur 48 Bågar

Om TräGuiden

TräGuiden tillhandahåller information om trä och träbyggande. Webbsidan drivs av Svenskt Trä, en del av Skogsindustrierna, och utgör med sina nära en miljon besökare per år ett viktigt informationsnav för byggande i Sverige.

TräGuiden beskriver tekniska lösningar för träbyggande samt innehåller information om trämaterialets egenskaper. TräGuidens innehåll av illustrationer och konstruktionslösningar kan fritt skrivas ut eller delas med andra.

Det finns också nedladdningsbara ritningar i CAD-format på TräGuiden.

Klicka här för sajtkarta

Stäng sajtkarta

Prenumerera på TräGuidens
populära nyhetsbrev

Yrke/roll*

* Obligatoriska uppgifter

Vi värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt.
Genom att klicka på skicka lämnar du ditt samtycke.
Läs vår integritetspolicy.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan