Svenskt Trä Logo

Transportskydd

Publicerad 2017-01-17

Limträprodukter emballeras oftast individuellt hos limträtillverkarna och med ett återvinningsbart material. Emballaget är avsett att skydda mot fukt, nederbörd, solstrålning, smuts och viss mekanisk åverkan under transport, lagring och eventuellt i samband med montage.

Vid mottagning av en limträleverans ska den som tar emot leveransen ansvara för att limträprodukterna lagras på ett betryggande sätt. Det kan till exempel innebära att emballaget måste skäras upp för att motverka kondens eller för att redan bildat kondensvatten ska kunna rinna ur emballaget. Mottagaren ska se till att limträprodukterna lagras väl uppallade och skyddade mot markfukt, nederbörd, smuts och solstrålning. Man bör undvika långvarig lagring på byggarbetsplats, se vidare under avsnitt Hantera limträ rätt och skriften Hantera limträ rätt (Svenskt Trä). Vid mottagning kontrolleras fuktkvoten med hjälp av elektrisk resistansfuktkvotsmätare med isolerade hammarelektroder så att den överensstämmer med beställd målfuktkvot.

Limträbågar med gavelpelare och åsar av limträ
Limträbågar med gavelpelare och åsar av limträ.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan