Svenskt Trä Logo

Hantera limträ rätt

Publicerad 2017-04-11

Lagring och hantering av limträ kräver omsorg och kan på ett avgörande sätt påverka inte bara konstruktionens utformning utan även projektets ekonomi och planering. För att kunna montera limträelement krävs nästan alltid tillgång till någon form av lyftanordning.

Till skydd mot nederbörd, solstrålning, smuts och markfukt under transport, lagring och montage levereras limträ som regel emballerat, buntvis eller var för sig.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok