Svenskt Trä Logo

Vid leverans

Publicerad 2017-01-18

  • Montage: planera montaget i god tid före lossning för att undvika tidskrävande omlastningar.
  • Emballage: kontrollera att det är helt.
  • Kvantitet och dimensioner: kontrollera att antal limträprodukter och dimensioner samt att beslag stämmer mot beställning och följesedeln.
  • Kvalitet: kontrollera leveransen, notera eventuella synliga skador. Stäm av sort och märkning mot beställning och följesedeln.
  • Fuktkvot: ta stickprov på ett antal limträprodukter med en elektrisk resistansfuktkvotsmätare med isolerade hammarelektroder för att få en indikation på att fuktkvoten stämmer mot beställningen.
  • Märk upp tydligt och systematiskt enskilda limträprodukter och beslag för att underlätta montaget.
  • Dränera eventuell fukt innanför emballaget genom att skära upp det på undersidan.
  • Kontrollera att limträet är rent från jord och smuts.
Skydda mot  nederbörd Dränerad mark Placera limträ  för utomhusbruk ventilerat och skyddat Skydda mot nedsmutsning
Skydda mot
nederbörd
Dränerad mark Placera limträ
för utomhusbruk
ventilerat och
skyddat
Skydda mot
nedsmutsning
Skydda mot solstrålning Se till att emballaget är helt Kontrollera kvaliteten Fuktkvotsmätare
Skydda mot
solstrålning
Se till att
emballaget är helt
Kontrollera
kvaliteten
Fuktkvotsmätare
Kontrollera fuktkvoten      
Kontrollera
fuktkvoten
      

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok