Svenskt Trä Logo

Hantera avfall

Publicerad 2017-01-18

Sortera träavfall från limträ i en separat fraktion som sedan kan flisas och brännas för energiutvinning. Avfall från impregnerat limträ ska hanteras enligt anvisningar från kommunens miljökontor.

Läs mer om hantering av limträ i Hantera limträ rätt från Svenskt Trä.

  Avfall
            Avfall      

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok