Svenskt Trä Logo

Vid montaget

Publicerad 2017-01-18

 • Kontrollera fuktkvoten och ytfuktkvoten innan limträprodukten används samt att det inte förekommer mikrobiell påväxt.
 • Använd breda, rena stroppar vid kranlyft och skydda limträelementens kanter med plåtvinklar eller annat kantskydd, så att inga lyftmärken uppkommer.
 • Se till att arbetshandskar, stroppar och andra lyftdon är rena.
 • Gå inte på ytor som ska vara synliga efter montage.
 • Vidta nödvändiga åtgärder för att säkra stommen mot vind och andra påfrestningar under byggskedet.
 • Fixera limträprodukterna i rätt läge tills dess att stommen har stabiliserats.
 • Låt emballaget sitta kvar efter montaget som skydd mot nedsmutsning och nederbörd under byggskedet.
 • I samband med montaget används med fördel byggbeslag av varmförzinkad stålplåt och ankarspik eller -skruv. I bygg- och trävaruhandeln finns olika typer av standardiserade byggbeslag.
 • Kontrollera att ytfuktkvoten vid inbyggnad är högst 18 % och vid målning högst 16 %. Ta stickprov med en elektrisk resistansfuktkvotsmätare med isolerade hammarelektroder.

Använd rena handskar, stroppar och kantskydd vid kranlyft.
Använd rena handskar, stroppar och kantskydd vid kranlyft.

Trampa inte på limträprodukten.
Trampa inte på limträprodukten.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

 • Lägg till
 • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan