Svenskt Trä Logo

Vid lagring

Publicerad 2017-01-18

  • Lägg aldrig limträ direkt på marken.
  • Placera inte limträ där det finns risk för nedsmutsning av till exempel stänk från takdropp eller trafik.
  • Marken ska vara snöröjd.
  • Se till att lagringsplatsen ligger i skugga under vår, sommar och höst. Solbelysta limträytor får högre temperatur än utomhustemperaturen vilket kan leda till sprickbildning eller kondens, som ökar risken för mikrobiell påväxt.
  • Använd rena underslag, minst 300 mm höga över mark eller golv och som ger god luftning. Se till att ha tillräckligt stort antal underslag så att limträet inte böjs.
  • Underlaget ska vara torrt och plant så att limträelementen inte slår sig eller skevbelastas.
  • Placera rena ströläkt mellan limträelementen och placera läkten lodrätt ovanför varandra.
  • Vid utomhuslagring skyddas limträ till exempel med presenningar som läggs på rena reglar så att fullgod ventilation erhålls under presenningen. Se till att presenningen inte ligger an mot limträet någonstans. Låt inte presenningen gå ända ner till marken.
  • Undvik långvarig lagring utomhus på byggarbetsplatsen.

Observera Om limträ blivit fuktigt måste det ges möjlighet att långsamt torka ut för att motverka uppkomst av sprickor. Det är dock normalt att sprickor kan uppstå av den uttorkning som limträet utsätts för under byggnadens första år.

Lagring av limträ
Figur 99 Lagring av limträ

Exempel på hur man kortvarigt kan skydda limträ på byggarbetsplatsen.

Ventilation under presenning Skydda mot solstrålning Strölägg limträet om det blivit fuktigt
Ventilation under
presenning
Skydda mot
solstrålning
Strölägg limträet
om det blivit fuktigt
 

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok