Svenskt Trä Logo

Lagersortiment

Publicerad 2017-01-17

Raka limträelement med rektangulärt tvärsnitt och med utseendekvalitet Renhyvlade, ej lagade ytor lagerhålls normalt i längder upp till 12 m och med tvärsnittsmått, enligt avsnitt Lagersortiment för limträpelare och limträbalkar tillverkade i Sverige.

Limträ med b ≥ 90 mm och h < 180 mm (upp till tre lameller) har hållfasthetsklass GL30h (h = homogeneous, homogent limträ) medan limträ med b ≥ 90 mm och h ≥ 180 mm (fyra lameller eller fler) har hållfasthetsklass GL30c (c = combined, kombinerat limträ).

Element med b < 90 mm och h ≥ 180 mm (fyra lameller eller fler), så kallad klyvsågad limträbalk, har hållfasthetsklass GL28cs (cs = combined split, kombinerat klyvsågat limträ). Breddmåttet är dock minst 38 mm och förhållandet höjd/bredd får enligt SS-EN 14080 inte överstiga 8/1. Andra tvärsnittsmått, hållfasthetsklasser, utseendekvaliteter eller större längder tillverkas mot beställning.

Limningsklass är i regel Limtyp I, vilket innebär att lagerprodukter kan användas oberoende av omgivande klimat, dock ej helt oskyddat mot nederbörd och stark solstrålning.

Tvärsnittsmått
Figur 16 Tvärsnittsmått

Tvärsnittsmått b × h för lagerprodukter av limträ. Längder upp till 12 m finns normalt i lager.
Observera att angivna mått är nominella mått i mm. Måtten gäller vid en fuktkvot motsvarande referensfuktkvoten 12 % och för limträ med utseendeklass Renhyvlade, ej lagade ytor.

Fakta Klyvsågad limträbalk

Observera att limträelement med måttenheten b mindre än 90 mm (nominellt mått) klyvsågas vanligen från tjockare limträelement. Sågsnittet kan därvid gå igenom öppna eller limfyllda sprickor, vilket kan medföra flisning och ge synliga limfläckar på klyvsidan. Detta gäller alla utseendekvaliteter. Vid extra höga utseendekrav bör man därför undvika klyvsågad limträbalk, det vill säga limträelement med måttenheten b mindre än 90 mm samt välja utseendeklass Renhyvlade, lagade ytor.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan