Svenskt Trä Logo

Krökta limträelement

Publicerad 2017-01-17

Krökta limträelement används framförallt i ram- eller bågkonstruktioner men även som krökta balkar, till exempel bumerangbalkar.

Om möjligt bör krökta limträelement i form av bågar eller ramar utföras med konstant tvärsnittshöjd inom krökta partier. Bumerangbalkar och krökta ramhörn kan med fördel utformas med påsalning eller om utseendet så kräver, med limmat, löst påspikat eller -skruvat nock- eller hörnparti.

Lamelltjockleken för krökta element är normalt 33 mm, men vid krökningsradier mindre än 7 m krävs tunnare lameller.

Exempel: Användning av limträ till träbroar – spännviddsområden

Gång- och cykelbroar

Tvärspänd platta
Tvärspänd platta ≤ 20 m

T-balkbro
T-balkbro ≤ 30 m

Lådbalksbro
Lådbalksbro ≤ 30 m

Balkbro
Balkbro ≤ 20 m

Fackverksbro
Fackverksbro 25 – 40 m

Bågbro
Bågbro 25 – 60 m

Snedstagsbro
Snedstagsbro 40 – 100 m

 

Vägbroar

Tvärspänd platta
Tvärspänd platta ≤ 20 m

Lådbalksbro
Lådbalksbro ≤ 20 m

Bågbro
Bågbro 25 – 50 m

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok