Svenskt Trä Logo

Limträ och miljön

Publicerad 2017-03-10

Limträ är ett naturmaterial. Det tillverkas industriellt av trälameller som limmas mot varandra under kontrollerade former.

Det som utvinns ur naturen ska på ett uthålligt sätt kunna användas, återanvändas, återvinnas eller slutligen omhändertas med minsta möjliga resursanvändning och utan att naturen skadas. Limträ belastar inte miljön på ett ofördelaktigt sätt under sin livscykel och det kan lätt återanvändas, återvinnas eller utnyttjas för energiåtervinning. Limträ bidrar till en långsiktigt hållbar miljö genom att det binder över 700 kg koldioxid, CO2, per kubikmeter.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok