Svenskt Trä Logo

Egenskaper

Publicerad 2017-03-10

Limträ är i första hand ett konstruktionsmaterial, där hållfasthet, styvhet och beständighet som regel är de viktigaste egenskaperna.

Limträprodukter har därför i allmänhet inte samma virkeskvalitet och ytfinish som inredningssnickerier och möbler. I de flesta sammanhang torde dock standardprodukterna av limträ uppfylla normala utseendekrav. Standard på utseendekvalitet är Renhyvlade, ej lagade ytor, se under avsnittet Utseendekvalitet.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok