Svenskt Trä Logo

Mått och form

Publicerad 2017-01-17

Limträtekniken ger stora möjligheter att variera tvärsnittsform och geometri hos konstruktionselementen. Gränserna sätts av praktiska omständigheter som transportmöjligheterna, tillverkarens lokaler och maskinutrustning.

Ett rakt limträelement med rektangulärt tvärsnitt har, i likhet med sågat och hyvlat virke, tjocklek, bredd och längd. I praktiken betecknas ett limträelement med måttenheterna b, h och L.

I en applikation, till exempel när ett limträelement används som en balk, blir måttenheterna således b för balkbredden och h för balkhöjden och L för längden. Om ett limträelement är avsett som en pelare blir måttenheterna b för pelarens bredd, h för pelarens djup och L för pelarens höjd (längd).

Måttenheten h

  • Raka limträelement har i regel måttenheten h som en multipel av lamelltjockleken 45 mm, det vill säga 180, 225, 270, 315 och så vidare.
  • För krökta limträelement är måttenheten h normalt en multipel av lamelltjockleken 33 mm, det vill säga 266, 300, 333, 366 och så vidare. Vid en krökningsradie mindre än 7 m erfordras tunnare lameller.

Tvärsnittsform

Rektangulära tvärsnitt är det normala för limträ, men produkter med andra tvärsnittsformer är möjliga att tillverka, till exempel I-, T- och L-tvärsnitt eller håltvärsnitt med rektangulärt tvärsnitt, sammansatt av flera limträelement, se figur 8.

Största tvärsnittsmått b × h

Största måttenhet b för ett limträelement begränsas av tillgången på brett lamellvirke. Vanligtvis är det svårt att få tag i sågat virke som är bredare än 225 mm, men i vissa fall går det att få tag i virke med bredd upp till 250 mm. Efter hyvling motsvarar detta en nominell bredd av 215 mm respektive 240 mm. Genom att kantlimma lameller eller genom att limma ihop flera limträelement i sidled i förband med förskjutna limfogar kan man tillverka limträelement som är upp till 500 mm breda.

Största måttenhet h hos ett limträelement begränsas av tillgänglig maskinutrustning till cirka 2 m. Genom olika åtgärder, som till exempel att limma på nockpartiet till en sadelbalk i en senare etapp, kan större mått åstadkommas. Limträelement med h uppemot 3 m kan tillverkas på detta sätt.

Största längd

Limträelement kan normalt levereras i längder uppemot 30 m. För speciella ändamål kan uppemot 40 m långa element levereras. I praktiken begränsas ofta längden av transportmöjligheterna.

Transporten sker till största delen på landsväg. Uppemot 30 m långa limträelement vållar som regel inga problem, men kan kräva tillstånd från vägmyndigheten. Vid större fordonslängder än 24 m fordras i regel särskilt tillstånd från vägmyndigheten i det land transporten sker. Det finns gemensamma transportregler inom EU men olika detaljregler kan gälla i varje land.

Specialtransport krävs normalt om lastbredden 2,6 m eller totalhöjden 4,5 m överskrids, vilket kan vara aktuellt i samband med ram- eller bågkonstruktioner.

Om järnvägs- eller sjötransport är möjlig gäller andra gränser. Ofta kan transportproblemen lösas genom att konstruktionen delas upp i lämpliga transportenheter, vilka sedan sammanfogas på byggarbetsplatsen. Det rekommenderas att undersöka respektive limträtillverkares måttkapaciteter redan i ett tidigt skede av projekteringen.

 Limträets olika former
Figur 5 Limträets olika former

Limträ kan tillverkas i många olika former, som till exempel raka balkar, krökta balkar, bågar, överhöjda balkar med mera.

Måttbeteckningar limträ
Figur 6 Måttbeteckningar limträ

b = Bredd
h = Höjd/djup
L = Längd

Största tillåten längd och höjd på fordon utan specialtillstånd
Figur 7 Transport av limträ

Största tillåten längd och höjd på fordon utan specialtillstånd är gemensamt för Europa. Transportreglerna kan i detalj variera mellan olika länder.

Exempel på andra tvärsnittsformer för limträ än rektangulär.
Figur 8
Den vanligaste tvärsnittsformen för limträ är rektangulär. Här visas exempel på andra tvärsnittsformer.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok