Svenskt Trä Logo

Ytbearbetning

Publicerad 2017-01-17

I samband med tillverkningen sker ytbearbetning av limträelementen, se under avsnitt Utseendekvalitet.

Limträprodukter kan sedan på plats ytbehandlas som vanligt trä genom lasering, täckmålning, klarlackering eller oljebehandling, se vidare under avsnitt Ytbehandling.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok