Svenskt Trä Logo

Snickerivirke

Publicerad 2003-09-01

Uppdaterad 2021-08-16

Till snickerivirke används vanligen furupå grund av dess förutsättningar att bearbetas till hög ytkvalitetsamt kärnvirkets goda beständighet i väderutsatta delar ovan mark.

Snickeriindustrin använder virke till olika ändamål, till exempel till fönster, dörrar, trappor och inredningar. Det sågade virket genomgår en rad förädlingssteg, vilket gör det möjligt att undvika inverkan av störande fel. Förädlingsstegen kan äga rum var som helst i kedjan från sågverk tills den färdiga produkten lämnar snickeriindustrin. Den råvara som vanligen levereras till snickeriindustrin är sort G4–1 eller bättre, vid sortering enligt SS-EN 1611-1.

AVT-fig94.jpg
Bild 1. Exempel på snickeriprodukter: trappa och fönster.

Förädling

Virke till snickeriindustrin sågas vanligen i 50, 63 eller 75 mm tjocklek. Bredden kan vara 100 till 250 mm. Virke till fönster tas som centrumutbyte för att virket ska få hög andel kärnved. Ibland sågas virket kring märgen bort. Den bräda som innehåller märgen kallas märgfångare.

AVT-fig95.jpg

Bild 2. Blocksågning av stock med märgfångare.

De ursprungliga dimensionerna kan minskas genom klyvning och spräckning. De kan också ökas genom sammanlimning av mindre dimensioner till större.

Limningstekniken används också för att uppnå hög sprickfrihet vid till exempel grova dimensioner. Genom sammanlimningen kan också formförändringar som krokighet, skevhet och så vidare begränsas.

Detta är betydelsefullt med tanke på funktionen hos fönster och dörrar, att de ska ha hög lufttäthet och god passning.

Virke till sammanlimmade produkter tas vanligen ur sågat virke med klenare dimensioner. För att få kvistfritt virke, som till invän- diga fönsterbågar, kan exempelvis 25 mm tjocka kvistfria sidobräder användas.

Virke med enbart friska kvistar är önskvärt, men virke med svartkvist kan i vissa fall accepteras. Virke med kvistar som inte kan accepteras i den färdiga produkten, till exempel lösa kvistar, borras ur och lagas med träplugg. Kvistar kan även avlägsnas genom kapning och efterföljande fingerskarvning.

TräGuiden är den digitala handboken för trä och träbyggande och innehåller information om materialet trä samt instruktioner för byggande med trä.

På din mobil fungerar TräGuiden bäst i stående läge.Ok

Hantera dina pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

Du har inga sparade pins

Hantera pins fungerar bäst om du inte är i privat/inkognitoläge. OBS! Dina pins sparas i datorns lokala minne.
Åtgärder som innebär raderande av kakor på datorn kan ofta även medföra att det lokala minnet rensas med följden att dina sparade pins försvinner.

pin

Du vet väl att du kan spara sidor till senare. Samla här pins för de sidor du besöker ofta och enkelt vill kunna återkomma till.

  • Lägg till
  • Du har redan lagt till den här sidan.

Skicka pins

Ett enkelt sätt att spara dina pins är att maila dem

Du har nu skickat dina pins!

Något gick fel. Kontrollera e-postadressen och prova igen.

Dela sidan